Productnaam Precal Enterprise
Prijsstelling
Eenmalige investering3750-
Mandelijkse kosten--
Jaarlijkse kosten565-
Kosten per gebruikers1750-
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verder
Algemeen Precal
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Onbekend
Branche focus Onbekend
Producten - Dienstensoort Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep onbekend
Licentiestructuur Open Source
Single-user Nee
Multi-user Betaalde Add-on
Technologie Visual Basic
Client talen Nederlands, Engels, Chinees
Meer client talen
Taal instelbaar per gebruiker Gratis Add-on
Database Microsoft SQL
Productinformatie Precal
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Ja
Artikelnummer Ja
Omschrijving Ja
Groep Ja
Afbeelding Ja
Tekening Ja
Serienummer Ja
Type Ja
Voorraad Betaalde Add-on
Hoeveelheid Ja
Eenheid Ja
Garantie Betaalde Add-on
Prijs excl. BTW Ja
Prijs incl. BTW Ja
Verzendkosten Nee
Administratiekosten Nee
Prijs differentie per klant Nee
Prijs differentie per land Nee
Prijs differentie per valuta Nee
Kortingsgroepen Onbekend
Kortingsberekeningen Onbekend
Financiële administratie Precal
BTW aangifte Betaalde Add-on
Budgettering Ja
Vaste periodieke boekingen Betaalde Add-on
Consolidatie Betaalde Add-on
Rekening Courant Betaalde Add-on
Vreemde valuta Betaalde Add-on
Facturering Ja
Betalingsverkeer Betaalde Add-on
Uitwisseling financiële gegevens Betaalde Add-on
Meerdere administraties Betaalde Add-on
Administraties kopieren Betaalde Add-on
Meerdere boekingsdimensies Betaalde Add-on
Landen Betaalde Add-on
Gebroken boekjaren mogelijk Betaalde Add-on
Workflow Betaalde Add-on
Management Informatie Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning
Management Rapportage Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Gratis Add-on
Meerdere contactpersonen per relatie Gratis Add-on
Aantekeningen per relatie Gratis Add-on
Aanmaningen debiteuren Betaalde Add-on
Factuurhistorie Gratis Add-on
Saldilijst Betaalde Add-on
Omzet per debiteur Gratis Add-on
Kredietwaardigheidscontrole Gratis Add-on
Eenmalige debiteuren Gratis Add-on
Human Resource Management Precal
Personeelsmanagement Betaalde Add-on
Personeelshistorie Betaalde Add-on
Recruiting Betaalde Add-on
Personeelsprofiel Betaalde Add-on
Organisatie structuur Betaalde Add-on
Functieprofiel Betaalde Add-on
Beloningsschalen Betaalde Add-on
Training Betaalde Add-on
Management tools Betaalde Add-on
Budgettering Betaalde Add-on
Veiligheidsvoorschriften Betaalde Add-on
Payrolling Betaalde Add-on
Belastingregelingen Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk
Periodiciteit Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners
Uitvoer en gegevensuitwisseling Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling
Productie Algemeen Precal
Goede omgang materiaal parameters Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Betaalde Add-on
Kostprijsberekeningen Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Ja
Inpakproces Labels, Barcodes, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Ja
E-mail notificaties Betaalde Add-on
Productie via formules en recepturen Precal
Vrije batch indeling Nee
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee
Meet ingredienten op totaal Nee
Meet ingredienten in percentages Nee
Bereken of herbereken Onbekend
Recepturen op basis van productiemodel Nee
Productmodel op basis van recepturen Nee
Productiemodel kopieren Nee
Recepturen kopieeren Nee
Valideert Onbekend
Overzicht van items in recept Nee
Opslag bij proces Onbekend
Datum per batch Nee
Verloopdatum per batch Nee
Verwerking van Onbekend
Receptuurlijst Onbekend
Definieer substituten voor delen van proces Nee
Instructies per ingredient Nee
Instructies per item Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee
Berekening duur productieproces Nee
Voorraad controle voor batch Nee
Maximale winst analyse per recept Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee
Kwaliteitsmanagement Precal
Beheer defect materiaal Nee
Beheer overtollig materiaal Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee
Bewaak locatie en status Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens Precal
Organisatienaam Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja
Bezoekadres Ja
Postadres Ja
Factuuradres Ja
Afleveradres Ja
Internationale adressen Ja
Klantnummer Ja
Debiteurennummer Ja
Gemeente Nee
Provincie Ja
Branche Ja
BIK-code Ja
SBI, SIC code Nee
Cebuco Nee
GIS Nee
Klanttype Ja
Centraal telefoonnummer Ja
Algemeen emailadres Ja
Website Ja
BTW-nummer Ja
KvK-nummer Ja
Organogram Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Nee
Ontdubbele van adresgegevens Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens Precal
Voornaam Ja
Roepnaam Ja
Tussenvoegsel Ja
Titel Ja
Voorletters Ja
Geslacht Ja
Functie Ja
Hoofdcontactpersoon Ja
Benadering formeel/informeel Ja
Afdeling Ja
Privé adres Ja
Telefoonnummer direct Ja
Telefoonnummer mobiel Ja
Telefoonnummer privé Ja
Faxnummer Ja
Zakelijk emailadres Ja
Privé email adres Ja
Geboortedatum Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15
Basis Verkoop Informatie Precal
Dashboard met pijplijn Betaalde Add-on
Snel toegang tot recente verkoopdata Betaalde Add-on
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Betaalde Add-on
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Betaalde Add-on
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee
Notities bij personen Ja
Notities bij bedrijven Ja
Notities bij partners Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee
Status indicator Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Nee
Koppeling statusindicator met pijplijn Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja
Tijdregistratie Precal
Tijdsregistratie Ja
Tijd koppelen aan klant Nee
Tijd koppelen aan regio Nee
Tijd koppelen aan afdeling Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja
Tijd koppelen aan partner Nee
Tijd koppelen aan kanaal Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Nee
Tijd koppelen aan doelgroep Nee
Tijd koppelen aan periode Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja
Tijd koppelen aan project Ja
Project Management Precal
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja
Projectleider informatie Ja
Omschrijving per project Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja
Koppeling personen aan project Ja
Koppeling taken aan project Ja
Koppeling agenda per project Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja
Koppeling pijplijn per project Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja
Startdatum Ja
Einddatum Ja
(Gantt-) Planning Nee
Voortgangsmeting Ja
Budgettering Ja
Marketing mogelijkheden Precal
Formulieren direct vanaf website importeren Nee
E-mails importeren in systeem Ja
Markgegevens bijhouden Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer Precal
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee
Rapportage Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item
Overzicht per locatie Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Ja
Meerdere valuta Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Ja
Pick-systeem via grids Ja
Reserveringen Ja
Handmatige voorraad aanpassing Ja
Warehouse Management Systeem Precal
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Ja
Notificaties instellen Ja
Vrije notificatie parameters Nee
Taken definieren Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour
Activiteitsmonitor Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten > 15
Internet koppeling Precal
Import van offertes Ja
Import van orders Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Ja
Inzicht voorraad voor klanten Ja
Inzicht levertijd voor klanten Ja
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Ja
Muteren orders door klanten Ja
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Ja
Retail en Point-of-Sale Precal
Transactie management Nee
Kassa-systemen Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend
Retouren Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee
Beheer verkooplocaties Nee
Beheer verkoopkanaal Nee
Inkoop Management Systeem Precal
Profiel van leveranciers Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens
Verzendmethodes Nee
Producten Nee
Productomschrijving volgens leverancier Nee
Levertijden Nee
Transporttijden Nee
Contracten Nee
Leveranciersvoorkeur per item Nee
Status per leverancier Nee
Beoordeling per leverancier Nee
Offerte management per leverancier Nee
Inkooporders per leverancier Nee
Prijsniveau per leverancier Nee
Offerte management per item Nee
Inkooporders per item Nee
Prijsniveau per item Nee
Herhaal inkopen Nee
Webwinkel Precal
Catalogus uit productdatabase Ja
Afbeeldingen uit productendatabase Ja
Voorraad weergave Ja
Winkelwagen GUI Ja
Crossselling items Ja
Cadeau verpakkingen Nee
Verzendopties Ja
Beveiligde betaalomgeving Ja
Paypal Nee
iDeal Ja
Creditcard Mastercard Nee
Creditcard Visa Nee
Creditcard overige Nee
Acceptgiro Nee
Vooruitbetaling Nee
Franco Nee
SMS Nee
Betaalnummer Nee
Wallie Nee
Output Sjablonen Precal
Layouts zelf bepalen Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF
Sjabloon talen Nederlands
Meer sjabloon talen
Taal per relatie mogelijk Ja
Beveiliging Precal
Rechten management systeem Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Nee
Single-sign-on Nee
LDAP integratie Nee
ODBC/JDBC integratie Nee
Microsoft Active Directory integratie Nee
Rapportage en analyse Precal
Dashboard met kerncijfers Nee
Overzichten in grafieken Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Onbekend
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen
Rapportage en analyse in groepen Nee
Timing Rapportage Onbekend
Historische analyses Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Nee
Rapportage automatisch genereren Ja
Centrale distributie rapportages Nee
Rapportagebouw via SQL Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee
Filtering van data mogelijk Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling Precal
Importeren XML
Exporteren ASCII, CSV, HTML, PDF, XML
Techniek & hulp Precal
Aanpassen interface Onbekend
Wie kan aanpassen Onbekend
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Betaalde Add-on
Help talen Nederlands
Meer help talen
Demo Logins Precal
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend