Productnaam Precal Enterprise MyVis
Prijsstelling
Eenmalige investering3750-
Mandelijkse kosten-250
Jaarlijkse kosten565-
Kosten per gebruikers1750-
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verder
Algemeen Precal MyVis
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista
Mogelijkheid tot bewerken Onbekend Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie
Branche focus Onbekend Dienstverlening , Overige
Producten - Dienstensoort Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep onbekend midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Open Source
Single-user Nee Ja
Multi-user Betaalde Add-on Ja
Technologie Visual Basic VBScript, Visual Basic
Client talen Nederlands, Engels, Chinees Nederlands, Engels, Pools
Meer client talen Portugees
Taal instelbaar per gebruiker Gratis Add-on Ja
Database Microsoft SQL Microsoft SQL
Productinformatie Precal MyVis
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Nee
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Ja Nee
Artikelnummer Ja Nee
Omschrijving Ja Nee
Groep Ja Nee
Afbeelding Ja Nee
Tekening Ja Nee
Serienummer Ja Nee
Type Ja Nee
Voorraad Betaalde Add-on Nee
Hoeveelheid Ja Nee
Eenheid Ja Nee
Garantie Betaalde Add-on Nee
Prijs excl. BTW Ja Nee
Prijs incl. BTW Ja Nee
Verzendkosten Nee Nee
Administratiekosten Nee Nee
Prijs differentie per klant Nee Nee
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Onbekend
Kortingsberekeningen Onbekend Onbekend
Financiële administratie Precal MyVis
BTW aangifte Betaalde Add-on Nee
Budgettering Ja Nee
Vaste periodieke boekingen Betaalde Add-on Nee
Consolidatie Betaalde Add-on Nee
Rekening Courant Betaalde Add-on Nee
Vreemde valuta Betaalde Add-on Nee
Facturering Ja Nee
Betalingsverkeer Betaalde Add-on Nee
Uitwisseling financiële gegevens Betaalde Add-on Nee
Meerdere administraties Betaalde Add-on Nee
Administraties kopieren Betaalde Add-on Nee
Meerdere boekingsdimensies Betaalde Add-on Nee
Landen Betaalde Add-on Nee
Gebroken boekjaren mogelijk Betaalde Add-on Nee
Workflow Betaalde Add-on Nee
Management Informatie Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning Onbekend
Management Rapportage Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat Onbekend
Meerdere adressen per relatie Gratis Add-on Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Gratis Add-on Ja
Aantekeningen per relatie Gratis Add-on Ja
Aanmaningen debiteuren Betaalde Add-on Nee
Factuurhistorie Gratis Add-on Nee
Saldilijst Betaalde Add-on Nee
Omzet per debiteur Gratis Add-on Nee
Kredietwaardigheidscontrole Gratis Add-on Nee
Eenmalige debiteuren Gratis Add-on Nee
Human Resource Management Precal MyVis
Personeelsmanagement Betaalde Add-on Ja
Personeelshistorie Betaalde Add-on Ja
Recruiting Betaalde Add-on Ja
Personeelsprofiel Betaalde Add-on Ja
Organisatie structuur Betaalde Add-on Ja
Functieprofiel Betaalde Add-on Ja
Beloningsschalen Betaalde Add-on Ja
Training Betaalde Add-on Ja
Management tools Betaalde Add-on Ja
Budgettering Betaalde Add-on Ja
Veiligheidsvoorschriften Betaalde Add-on Ja
Payrolling Betaalde Add-on Nee
Belastingregelingen Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk Uitzendbureaus
Periodiciteit Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email Onbekend
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer
Productie Algemeen Precal MyVis
Goede omgang materiaal parameters Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen Onbekend
Realtime informatie van status producten en materialen Betaalde Add-on Nee
Kostprijsberekeningen Ja Nee
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Ja Nee
Inpakproces Labels, Barcodes, Groepering Onbekend
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Ja Nee
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Ja Nee
E-mail notificaties Betaalde Add-on Nee
Productie via formules en recepturen Precal MyVis
Vrije batch indeling Nee Nee
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Nee
Meet ingredienten op totaal Nee Nee
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend Onbekend
Recepturen op basis van productiemodel Nee Nee
Productmodel op basis van recepturen Nee Nee
Productiemodel kopieren Nee Nee
Recepturen kopieeren Nee Nee
Valideert Onbekend Onbekend
Overzicht van items in recept Nee Nee
Opslag bij proces Onbekend Onbekend
Datum per batch Nee Nee
Verloopdatum per batch Nee Nee
Verwerking van Onbekend Onbekend
Receptuurlijst Onbekend Onbekend
Definieer substituten voor delen van proces Nee Nee
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement Precal MyVis
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens Precal MyVis
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Ja
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Nee Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Nee Ja
Cebuco Nee Ja
GIS Nee Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Nee Betaalde Add-on
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Nee Betaalde Add-on
Ontdubbele van adresgegevens Nee Ja
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens Precal MyVis
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie Precal MyVis
Dashboard met pijplijn Betaalde Add-on Nee
Snel toegang tot recente verkoopdata Betaalde Add-on Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Betaalde Add-on Nee
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Betaalde Add-on Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Nee Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Nee Ja
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie Precal MyVis
Tijdsregistratie Ja Ja
Tijd koppelen aan klant Nee Ja
Tijd koppelen aan regio Nee Ja
Tijd koppelen aan afdeling Nee Ja
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Ja
Tijd koppelen aan partner Nee Ja
Tijd koppelen aan kanaal Nee Ja
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Nee Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Nee Ja
Tijd koppelen aan periode Nee Ja
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Ja
Project Management Precal MyVis
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja Ja
Koppeling pijplijn per project Nee Ja
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Ja
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden Precal MyVis
Formulieren direct vanaf website importeren Nee Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten Onbekend
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer Precal MyVis
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item Onbekend
Overzicht per locatie Ja Nee
Beheer itemnummers derde-partijen Ja Nee
Meerdere valuta Ja Nee
Meerdere prijzen per item mogelijk Ja Nee
Pick-systeem via grids Ja Nee
Reserveringen Ja Nee
Handmatige voorraad aanpassing Ja Nee
Warehouse Management Systeem Precal MyVis
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Ja Nee
Notificaties instellen Ja Nee
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour Onbekend
Activiteitsmonitor Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker Onbekend
Vrije velden bij opslag/producten > 15 Onbekend
Internet koppeling Precal MyVis
Import van offertes Ja Nee
Import van orders Ja Nee
Inzicht orderstatus voor klanten Ja Nee
Inzicht voorraad voor klanten Ja Nee
Inzicht levertijd voor klanten Ja Nee
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Ja Nee
Muteren orders door klanten Ja Nee
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Ja Nee
Retail en Point-of-Sale Precal MyVis
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem Onbekend
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem Precal MyVis
Profiel van leveranciers Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens Onbekend
Verzendmethodes Nee Nee
Producten Nee Nee
Productomschrijving volgens leverancier Nee Nee
Levertijden Nee Nee
Transporttijden Nee Nee
Contracten Nee Nee
Leveranciersvoorkeur per item Nee Nee
Status per leverancier Nee Nee
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Nee
Inkooporders per leverancier Nee Nee
Prijsniveau per leverancier Nee Nee
Offerte management per item Nee Nee
Inkooporders per item Nee Nee
Prijsniveau per item Nee Nee
Herhaal inkopen Nee Nee
Webwinkel Precal MyVis
Catalogus uit productdatabase Ja Nee
Afbeeldingen uit productendatabase Ja Nee
Voorraad weergave Ja Nee
Winkelwagen GUI Ja Nee
Crossselling items Ja Nee
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Ja Nee
Beveiligde betaalomgeving Ja Nee
Paypal Nee Nee
iDeal Ja Nee
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen Precal MyVis
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF
Sjabloon talen Nederlands Nederlands, Engels, Pools
Meer sjabloon talen Portugees
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging Precal MyVis
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Nee Ja
Single-sign-on Nee Ja
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Nee
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse Precal MyVis
Dashboard met kerncijfers Nee Ja
Overzichten in grafieken Ja Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Nee Ja
Filteringsmogelijkheden grafieken Nee Ja
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Onbekend Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen Nee Nee
Timing Rapportage Onbekend Realtime, Ad-hoc
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Nee Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Nee Ja
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling Precal MyVis
Importeren XML CRM-informatie, HRM-informatie
Exporteren ASCII, CSV, HTML, PDF, XML Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF
Techniek & hulp Precal MyVis
Aanpassen interface Onbekend Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Onbekend Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Betaalde Add-on Nee
Help talen Nederlands Nederlands, Engels, Pools
Meer help talen Portugees
Demo Logins Precal MyVis
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend