Productnaam Precal Enterprise LiemarStaal 6
Prijsstelling
Eenmalige investering37503.995
Mandelijkse kosten--
Jaarlijkse kosten565-
Kosten per gebruikers1750-
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verder
Algemeen Precal LiemarStaal
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Linux, Safari, Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Onbekend Eigen webbrowser, Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie
Branche focus Onbekend Bouwnijverheid
Producten - Dienstensoort Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel Batchproductie (semiproces), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep onbekend midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Closed Source
Single-user Nee Ja
Multi-user Betaalde Add-on Ja
Technologie Visual Basic Pascal, XML
Client talen Nederlands, Engels, Chinees Nederlands
Meer client talen Magic en Delphi
Taal instelbaar per gebruiker Gratis Add-on Nee
Database Microsoft SQL MySQL, Andere database
Productinformatie Precal LiemarStaal
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Ja Ja
Artikelnummer Ja Ja
Omschrijving Ja Ja
Groep Ja Ja
Afbeelding Ja Ja
Tekening Ja Ja
Serienummer Ja Ja
Type Ja Ja
Voorraad Betaalde Add-on Ja
Hoeveelheid Ja Ja
Eenheid Ja Ja
Garantie Betaalde Add-on Ja
Prijs excl. BTW Ja Ja
Prijs incl. BTW Ja Ja
Verzendkosten Nee Ja
Administratiekosten Nee Ja
Prijs differentie per klant Nee Ja
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Activiteit, Project, Artikel
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order
Financiële administratie Precal LiemarStaal
BTW aangifte Betaalde Add-on Ja
Budgettering Ja Ja
Vaste periodieke boekingen Betaalde Add-on Nee
Consolidatie Betaalde Add-on Nee
Rekening Courant Betaalde Add-on Nee
Vreemde valuta Betaalde Add-on Ja
Facturering Ja Ja
Betalingsverkeer Betaalde Add-on Ja
Uitwisseling financiële gegevens Betaalde Add-on Ja
Meerdere administraties Betaalde Add-on Ja
Administraties kopieren Betaalde Add-on Ja
Meerdere boekingsdimensies Betaalde Add-on Ja
Landen Betaalde Add-on Nee
Gebroken boekjaren mogelijk Betaalde Add-on Ja
Workflow Betaalde Add-on Ja
Management Informatie Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit
Management Rapportage Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Gratis Add-on Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Gratis Add-on Ja
Aantekeningen per relatie Gratis Add-on Ja
Aanmaningen debiteuren Betaalde Add-on Ja
Factuurhistorie Gratis Add-on Ja
Saldilijst Betaalde Add-on Ja
Omzet per debiteur Gratis Add-on Ja
Kredietwaardigheidscontrole Gratis Add-on Ja
Eenmalige debiteuren Gratis Add-on Ja
Human Resource Management Precal LiemarStaal
Personeelsmanagement Betaalde Add-on Ja
Personeelshistorie Betaalde Add-on Ja
Recruiting Betaalde Add-on Nee
Personeelsprofiel Betaalde Add-on Ja
Organisatie structuur Betaalde Add-on Nee
Functieprofiel Betaalde Add-on Ja
Beloningsschalen Betaalde Add-on Nee
Training Betaalde Add-on Ja
Management tools Betaalde Add-on Ja
Budgettering Betaalde Add-on Ja
Veiligheidsvoorschriften Betaalde Add-on Ja
Payrolling Betaalde Add-on Nee
Belastingregelingen Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk
Periodiciteit Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners Maandelijks
Uitvoer en gegevensuitwisseling Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email Layout aanpasbaar, Internetbankieren
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling Ziekteverzuim, Verlofregistratie
Productie Algemeen Precal LiemarStaal
Goede omgang materiaal parameters Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Betaalde Add-on Ja
Kostprijsberekeningen Ja Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Ja Ja
Inpakproces Labels, Barcodes, Groepering Labels, Barcodes, RFID ondersteuning
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Ja Nee
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Ja Ja
E-mail notificaties Betaalde Add-on Ja
Productie via formules en recepturen Precal LiemarStaal
Vrije batch indeling Nee Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Nee
Meet ingredienten op totaal Nee Nee
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend
Recepturen op basis van productiemodel Nee Nee
Productmodel op basis van recepturen Nee Nee
Productiemodel kopieren Nee Nee
Recepturen kopieeren Nee Nee
Valideert Onbekend
Overzicht van items in recept Nee Nee
Opslag bij proces Onbekend
Datum per batch Nee Nee
Verloopdatum per batch Nee Nee
Verwerking van Onbekend
Receptuurlijst Onbekend
Definieer substituten voor delen van proces Nee Nee
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement Precal LiemarStaal
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Ja
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens Precal LiemarStaal
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Nee
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Nee Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Nee Ja
Cebuco Nee Ja
GIS Nee Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Nee Ja
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Nee Ja
Ontdubbele van adresgegevens Nee Ja
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund geen beperkingen. Inlees mogelijkheden op basis van excel of ascii
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens Precal LiemarStaal
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie Precal LiemarStaal
Dashboard met pijplijn Betaalde Add-on Ja
Snel toegang tot recente verkoopdata Betaalde Add-on Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Betaalde Add-on Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Betaalde Add-on Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Ja
Status indicator Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Nee Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Nee Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie Precal LiemarStaal
Tijdsregistratie Ja Ja
Tijd koppelen aan klant Nee Ja
Tijd koppelen aan regio Nee Nee
Tijd koppelen aan afdeling Nee Ja
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Ja
Tijd koppelen aan partner Nee Ja
Tijd koppelen aan kanaal Nee Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Nee Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Nee Nee
Tijd koppelen aan periode Nee Ja
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Ja
Project Management Precal LiemarStaal
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja Ja
Koppeling pijplijn per project Nee Ja
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Ja
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Ja
Voortgangsmeting Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden Precal LiemarStaal
Formulieren direct vanaf website importeren Nee Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer Precal LiemarStaal
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item Per itemnummer, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten
Overzicht per locatie Ja Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Ja Nee
Meerdere valuta Ja Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Ja Ja
Pick-systeem via grids Ja Nee
Reserveringen Ja Ja
Handmatige voorraad aanpassing Ja Ja
Warehouse Management Systeem Precal LiemarStaal
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Ja Nee
Notificaties instellen Ja Nee
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour
Activiteitsmonitor Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten > 15
Internet koppeling Precal LiemarStaal
Import van offertes Ja Ja
Import van orders Ja Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Ja Nee
Inzicht voorraad voor klanten Ja Nee
Inzicht levertijd voor klanten Ja Nee
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Ja Nee
Muteren orders door klanten Ja Nee
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Ja Nee
Retail en Point-of-Sale Precal LiemarStaal
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem Precal LiemarStaal
Profiel van leveranciers Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Nee
Contracten Nee Ja
Leveranciersvoorkeur per item Nee Ja
Status per leverancier Nee Ja
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Ja
Inkooporders per leverancier Nee Ja
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Ja
Inkooporders per item Nee Ja
Prijsniveau per item Nee Ja
Herhaal inkopen Nee Ja
Webwinkel Precal LiemarStaal
Catalogus uit productdatabase Ja Nee
Afbeeldingen uit productendatabase Ja Nee
Voorraad weergave Ja Nee
Winkelwagen GUI Ja Nee
Crossselling items Ja Nee
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Ja Nee
Beveiligde betaalomgeving Ja Nee
Paypal Nee Nee
iDeal Ja Nee
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen Precal LiemarStaal
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen Nederlands Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Italiaans, Chinees
Meer sjabloon talen
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging Precal LiemarStaal
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Nee Ja
Single-sign-on Nee Ja
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Nee
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse Precal LiemarStaal
Dashboard met kerncijfers Nee Nee
Overzichten in grafieken Ja Nee
Grafische weergaven beslisboom relatie Nee Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Nee Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Onbekend Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen Jaren, Kwartalen, Maanden
Rapportage en analyse in groepen Nee Nee
Timing Rapportage Onbekend Realtime, Ad-hoc
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Nee Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Nee Nee
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling Precal LiemarStaal
Importeren XML XML, CRM-informatie, HRM-informatie
Exporteren ASCII, CSV, HTML, PDF, XML ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML
Techniek & hulp Precal LiemarStaal
Aanpassen interface Onbekend Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Onbekend Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per scherm, Telefonische helpdesk, Email helpdesk, Chat helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Betaalde Add-on Nee
Help talen Nederlands Nederlands
Meer help talen
Demo Logins Precal LiemarStaal
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend