Productnaam Precal Enterprise IRIS ERP
Prijsstelling
Eenmalige investering375010000
Mandelijkse kosten-150
Jaarlijkse kosten5651800
Kosten per gebruikers17502500
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verder
Algemeen Precal IRIS ERP
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server Lokaal, Web-based, Web-enabled, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP HP/UX, IBM AIX, Unix, Windows 2000, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Onbekend Bestaande webbrowsers, Thin-client
Branche focus Onbekend Geen specifiek brancheproduct, Bouwnijverheid , Dienstverlening , Financiële instellingen en verzekeringswezen, Groot- en detailhandel , Industrie , Overheid , Transport en logistiek
Producten - Dienstensoort Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep onbekend midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Open Source
Single-user Nee Nee
Multi-user Betaalde Add-on Ja
Technologie Visual Basic .Net, XSLT
Client talen Nederlands, Engels, Chinees Nederlands, Engels, Frans
Meer client talen
Taal instelbaar per gebruiker Gratis Add-on Ja
Database Microsoft SQL Andere ODBC-database, Andere database
Productinformatie Precal IRIS ERP
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Ja Ja
Artikelnummer Ja Ja
Omschrijving Ja Ja
Groep Ja Ja
Afbeelding Ja Ja
Tekening Ja Ja
Serienummer Ja Ja
Type Ja Ja
Voorraad Betaalde Add-on Ja
Hoeveelheid Ja Ja
Eenheid Ja Ja
Garantie Betaalde Add-on Ja
Prijs excl. BTW Ja Ja
Prijs incl. BTW Ja Ja
Verzendkosten Nee Nee
Administratiekosten Nee Nee
Prijs differentie per klant Nee Nee
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Regio, Afdeling, Partner, Kanaal, Product/dienstgroep, Doelgroep, Periode, Activiteit, Project
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order
Financiële administratie Precal IRIS ERP
BTW aangifte Betaalde Add-on Ja
Budgettering Ja Ja
Vaste periodieke boekingen Betaalde Add-on Ja
Consolidatie Betaalde Add-on Ja
Rekening Courant Betaalde Add-on Ja
Vreemde valuta Betaalde Add-on Ja
Facturering Ja Ja
Betalingsverkeer Betaalde Add-on Ja
Uitwisseling financiële gegevens Betaalde Add-on Ja
Meerdere administraties Betaalde Add-on Ja
Administraties kopieren Betaalde Add-on Ja
Meerdere boekingsdimensies Betaalde Add-on Ja
Landen Betaalde Add-on Ja
Gebroken boekjaren mogelijk Betaalde Add-on Ja
Workflow Betaalde Add-on Ja
Management Informatie Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit
Management Rapportage Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Gratis Add-on Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Gratis Add-on Ja
Aantekeningen per relatie Gratis Add-on Ja
Aanmaningen debiteuren Betaalde Add-on Ja
Factuurhistorie Gratis Add-on Ja
Saldilijst Betaalde Add-on Ja
Omzet per debiteur Gratis Add-on Ja
Kredietwaardigheidscontrole Gratis Add-on Ja
Eenmalige debiteuren Gratis Add-on Ja
Human Resource Management Precal IRIS ERP
Personeelsmanagement Betaalde Add-on Nee
Personeelshistorie Betaalde Add-on Nee
Recruiting Betaalde Add-on Nee
Personeelsprofiel Betaalde Add-on Nee
Organisatie structuur Betaalde Add-on Nee
Functieprofiel Betaalde Add-on Nee
Beloningsschalen Betaalde Add-on Nee
Training Betaalde Add-on Nee
Management tools Betaalde Add-on Nee
Budgettering Betaalde Add-on Nee
Veiligheidsvoorschriften Betaalde Add-on Nee
Payrolling Betaalde Add-on Nee
Belastingregelingen Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk Onbekend
Periodiciteit Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email Onbekend
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling Onbekend
Productie Algemeen Precal IRIS ERP
Goede omgang materiaal parameters Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Betaalde Add-on Ja
Kostprijsberekeningen Ja Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Ja Ja
Inpakproces Labels, Barcodes, Groepering Labels, Barcodes, Bundeling, Certificering, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Ja Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Ja
Monitoring producttijd en deeltijden Ja Nee
E-mail notificaties Betaalde Add-on Ja
Productie via formules en recepturen Precal IRIS ERP
Vrije batch indeling Nee Nee
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Gratis Add-on
Meet ingredienten op totaal Nee Gratis Add-on
Meet ingredienten in percentages Nee Gratis Add-on
Bereken of herbereken Onbekend Totale gewicht, Volume, Als-dan scenario's
Recepturen op basis van productiemodel Nee Ja
Productmodel op basis van recepturen Nee Ja
Productiemodel kopieren Nee Ja
Recepturen kopieeren Nee Ja
Valideert Onbekend Routering
Overzicht van items in recept Nee Ja
Opslag bij proces Onbekend Klantgegevens, Historie, Verpakking
Datum per batch Nee Ja
Verloopdatum per batch Nee Ja
Verwerking van Onbekend Onbekend
Receptuurlijst Onbekend Ingredienten
Definieer substituten voor delen van proces Nee Ja
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement Precal IRIS ERP
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens Precal IRIS ERP
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Nee
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Nee Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Nee Nee
Cebuco Nee Nee
GIS Nee Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Nee Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Nee Ja
Ontdubbele van adresgegevens Nee Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens Precal IRIS ERP
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie Precal IRIS ERP
Dashboard met pijplijn Betaalde Add-on Nee
Snel toegang tot recente verkoopdata Betaalde Add-on Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Betaalde Add-on Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Betaalde Add-on Nee
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Nee Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Nee Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie Precal IRIS ERP
Tijdsregistratie Ja Nee
Tijd koppelen aan klant Nee Nee
Tijd koppelen aan regio Nee Nee
Tijd koppelen aan afdeling Nee Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Nee
Tijd koppelen aan partner Nee Nee
Tijd koppelen aan kanaal Nee Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Nee Nee
Tijd koppelen aan doelgroep Nee Nee
Tijd koppelen aan periode Nee Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja Nee
Tijd koppelen aan project Ja Nee
Project Management Precal IRIS ERP
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Nee
Koppeling producten / diensten per project Ja Nee
Koppeling pijplijn per project Nee Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Nee
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Nee
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden Precal IRIS ERP
Formulieren direct vanaf website importeren Nee Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Distributiekanaal
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer Precal IRIS ERP
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Ja
Rapportage Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer
Overzicht per locatie Ja Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Ja Ja
Meerdere valuta Ja Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Ja Ja
Pick-systeem via grids Ja Ja
Reserveringen Ja Ja
Handmatige voorraad aanpassing Ja Ja
Warehouse Management Systeem Precal IRIS ERP
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Ja
Meedere opslagfaciliteiten in een database Ja Ja
Notificaties instellen Ja Ja
Vrije notificatie parameters Nee Ja
Taken definieren Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour, Laden
Activiteitsmonitor Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker Locatie, Klant, Lotnummer, Serienummer, Kenteken, Onderdeel, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten > 15 > 15
Internet koppeling Precal IRIS ERP
Import van offertes Ja Ja
Import van orders Ja Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Ja Ja
Inzicht voorraad voor klanten Ja Ja
Inzicht levertijd voor klanten Ja Ja
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Ja Ja
Muteren orders door klanten Ja Ja
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Ja Ja
Retail en Point-of-Sale Precal IRIS ERP
Transactie management Nee Ja
Kassa-systemen Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Combinatieaanbieding, Bundelverpakking, Herkenning bundel of combinatie bij invoer enkel item, Promotiemogelijkheden bundel
Retouren Nee Ja
Klanteninformatie bij verkoop Nee Ja
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Ja
Beheer verkooplocaties Nee Ja
Beheer verkoopkanaal Nee Ja
Inkoop Management Systeem Precal IRIS ERP
Profiel van leveranciers Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Ja
Contracten Nee Ja
Leveranciersvoorkeur per item Nee Ja
Status per leverancier Nee Ja
Beoordeling per leverancier Nee Ja
Offerte management per leverancier Nee Ja
Inkooporders per leverancier Nee Ja
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Ja
Inkooporders per item Nee Ja
Prijsniveau per item Nee Ja
Herhaal inkopen Nee Ja
Webwinkel Precal IRIS ERP
Catalogus uit productdatabase Ja Ja
Afbeeldingen uit productendatabase Ja Ja
Voorraad weergave Ja Ja
Winkelwagen GUI Ja Ja
Crossselling items Ja Ja
Cadeau verpakkingen Nee Ja
Verzendopties Ja Ja
Beveiligde betaalomgeving Ja Ja
Paypal Nee Nee
iDeal Ja Ja
Creditcard Mastercard Nee Ja
Creditcard Visa Nee Ja
Creditcard overige Nee Ja
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Ja
Franco Nee Ja
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Ja
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen Precal IRIS ERP
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF HTML, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen Nederlands Nederlands, Engels, Frans
Meer sjabloon talen
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging Precal IRIS ERP
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Nee Ja
Single-sign-on Nee Ja
LDAP integratie Nee Ja
ODBC/JDBC integratie Nee Ja
Microsoft Active Directory integratie Nee Ja
Rapportage en analyse Precal IRIS ERP
Dashboard met kerncijfers Nee Ja
Overzichten in grafieken Ja Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Nee Ja
Filteringsmogelijkheden grafieken Nee Ja
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Onbekend Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen Nee Ja
Timing Rapportage Onbekend Realtime, Plannen in toekomst
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Nee Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Nee Ja
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Ja
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Ja
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling Precal IRIS ERP
Importeren XML XML, CRM-informatie, WMS-informatie
Exporteren ASCII, CSV, HTML, PDF, XML ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML
Techniek & hulp Precal IRIS ERP
Aanpassen interface Onbekend Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Onbekend Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per veld, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Betaalde Add-on Nee
Help talen Nederlands Nederlands, Engels, Frans
Meer help talen
Demo Logins Precal IRIS ERP
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend