Productnaam Precal Enterprise AMSYS 2.0.0.0
Prijsstelling
Eenmalige investering37501700
Mandelijkse kosten--
Jaarlijkse kosten5655500
Kosten per gebruikers1750-
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verderDe initiele kosten zijn de aanschaf van...lees verder
Algemeen Precal AMSYS
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server Lokaal, Citrix, Terminal Server
Overige interfaces VPN bij MDA
Goede samenwerking gerelateerde software Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Onbekend Thin-client
Branche focus Onbekend Dienstverlening , Financiële instellingen en verzekeringswezen, Groot- en detailhandel , Industrie , Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
Producten - Dienstensoort Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep onbekend midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Closed Source
Single-user Nee Nee
Multi-user Betaalde Add-on Ja
Technologie Visual Basic Pascal
Client talen Nederlands, Engels, Chinees Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer client talen op aanvraag realiseerbaar
Taal instelbaar per gebruiker Gratis Add-on Ja
Database Microsoft SQL Andere database
Productinformatie Precal AMSYS
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Ja Ja
Artikelnummer Ja Ja
Omschrijving Ja Ja
Groep Ja Ja
Afbeelding Ja Ja
Tekening Ja Ja
Serienummer Ja Nee
Type Ja Ja
Voorraad Betaalde Add-on Ja
Hoeveelheid Ja Ja
Eenheid Ja Ja
Garantie Betaalde Add-on Nee
Prijs excl. BTW Ja Ja
Prijs incl. BTW Ja Ja
Verzendkosten Nee Ja
Administratiekosten Nee Ja
Prijs differentie per klant Nee Ja
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Product/dienstgroep, Project, Artikel
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel
Financiële administratie Precal AMSYS
BTW aangifte Betaalde Add-on Ja
Budgettering Ja Ja
Vaste periodieke boekingen Betaalde Add-on Ja
Consolidatie Betaalde Add-on Nee
Rekening Courant Betaalde Add-on Ja
Vreemde valuta Betaalde Add-on Nee
Facturering Ja Ja
Betalingsverkeer Betaalde Add-on Ja
Uitwisseling financiële gegevens Betaalde Add-on Ja
Meerdere administraties Betaalde Add-on Nee
Administraties kopieren Betaalde Add-on Nee
Meerdere boekingsdimensies Betaalde Add-on Ja
Landen Betaalde Add-on Ja
Gebroken boekjaren mogelijk Betaalde Add-on Ja
Workflow Betaalde Add-on Nee
Management Informatie Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning Onbekend
Management Rapportage Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Gratis Add-on Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Gratis Add-on Ja
Aantekeningen per relatie Gratis Add-on Ja
Aanmaningen debiteuren Betaalde Add-on Ja
Factuurhistorie Gratis Add-on Ja
Saldilijst Betaalde Add-on Ja
Omzet per debiteur Gratis Add-on Ja
Kredietwaardigheidscontrole Gratis Add-on Ja
Eenmalige debiteuren Gratis Add-on Ja
Human Resource Management Precal AMSYS
Personeelsmanagement Betaalde Add-on Ja
Personeelshistorie Betaalde Add-on Nee
Recruiting Betaalde Add-on Nee
Personeelsprofiel Betaalde Add-on Nee
Organisatie structuur Betaalde Add-on Nee
Functieprofiel Betaalde Add-on Nee
Beloningsschalen Betaalde Add-on Nee
Training Betaalde Add-on Nee
Management tools Betaalde Add-on Nee
Budgettering Betaalde Add-on Nee
Veiligheidsvoorschriften Betaalde Add-on Nee
Payrolling Betaalde Add-on Nee
Belastingregelingen Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk Onbekend
Periodiciteit Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email Onbekend
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling Onbekend
Productie Algemeen Precal AMSYS
Goede omgang materiaal parameters Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen Lengte, Breedte, Dikte
Realtime informatie van status producten en materialen Betaalde Add-on Ja
Kostprijsberekeningen Ja Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Ja Ja
Inpakproces Labels, Barcodes, Groepering Labels
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Ja Nee
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Ja Ja
E-mail notificaties Betaalde Add-on Nee
Productie via formules en recepturen Precal AMSYS
Vrije batch indeling Nee Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Ja
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Ja
Meet ingredienten op totaal Nee Ja
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend Totale gewicht, Ingredienten
Recepturen op basis van productiemodel Nee Ja
Productmodel op basis van recepturen Nee Ja
Productiemodel kopieren Nee Ja
Recepturen kopieeren Nee Ja
Valideert Onbekend Formules, Productiemodel
Overzicht van items in recept Nee Ja
Opslag bij proces Onbekend Onderzoekskosten, Itemkosten, Productie aantal, Historie, Recept en formule
Datum per batch Nee Ja
Verloopdatum per batch Nee Ja
Verwerking van Onbekend Retouren, Verliezen tijdens productie
Receptuurlijst Onbekend Ingredienten, Instructies
Definieer substituten voor delen van proces Nee Ja
Instructies per ingredient Nee Ja
Instructies per item Nee Ja
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Ja
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Ja
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement Precal AMSYS
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens Precal AMSYS
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Ja
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Nee Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Nee
SBI, SIC code Nee Nee
Cebuco Nee Nee
GIS Nee Nee
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Nee Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Nee Nee
Ontdubbele van adresgegevens Nee Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 geen
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens Precal AMSYS
Voornaam Ja Nee
Roepnaam Ja Nee
Tussenvoegsel Ja Nee
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Nee
Functie Ja Nee
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Nee
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Nee
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Nee
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 geen
Basis Verkoop Informatie Precal AMSYS
Dashboard met pijplijn Betaalde Add-on Nee
Snel toegang tot recente verkoopdata Betaalde Add-on Nee
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Betaalde Add-on Nee
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Betaalde Add-on Nee
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Nee
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Nee Nee
Koppeling statusindicator met pijplijn Nee Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Nee
Tijdregistratie Precal AMSYS
Tijdsregistratie Ja Nee
Tijd koppelen aan klant Nee Nee
Tijd koppelen aan regio Nee Nee
Tijd koppelen aan afdeling Nee Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Nee
Tijd koppelen aan partner Nee Nee
Tijd koppelen aan kanaal Nee Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Nee Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Nee Nee
Tijd koppelen aan periode Nee Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Nee
Project Management Precal AMSYS
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Nee
Projectleider informatie Ja Nee
Omschrijving per project Ja Nee
Koppeling bedrijven aan project Ja Nee
Koppeling personen aan project Ja Nee
Koppeling taken aan project Ja Nee
Koppeling agenda per project Ja Nee
Koppeling producten / diensten per project Ja Nee
Koppeling pijplijn per project Nee Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Nee
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Nee
Startdatum Ja Nee
Einddatum Ja Nee
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Nee
Budgettering Ja Nee
Marketing mogelijkheden Precal AMSYS
Formulieren direct vanaf website importeren Nee Nee
E-mails importeren in systeem Ja Nee
Markgegevens bijhouden Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten Onbekend
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer Precal AMSYS
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item Opslag historie van item, Per itemnummer
Overzicht per locatie Ja Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Ja Nee
Meerdere valuta Ja Nee
Meerdere prijzen per item mogelijk Ja Nee
Pick-systeem via grids Ja Nee
Reserveringen Ja Ja
Handmatige voorraad aanpassing Ja Ja
Warehouse Management Systeem Precal AMSYS
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Ja Nee
Notificaties instellen Ja Nee
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour Onbekend
Activiteitsmonitor Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker Onbekend
Vrije velden bij opslag/producten > 15 Onbekend
Internet koppeling Precal AMSYS
Import van offertes Ja Nee
Import van orders Ja Nee
Inzicht orderstatus voor klanten Ja Nee
Inzicht voorraad voor klanten Ja Nee
Inzicht levertijd voor klanten Ja Nee
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Ja Nee
Muteren orders door klanten Ja Nee
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Ja Nee
Retail en Point-of-Sale Precal AMSYS
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem Onbekend
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem Precal AMSYS
Profiel van leveranciers Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Ja
Contracten Nee Nee
Leveranciersvoorkeur per item Nee Nee
Status per leverancier Nee Nee
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Nee
Inkooporders per leverancier Nee Nee
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Nee
Inkooporders per item Nee Nee
Prijsniveau per item Nee Nee
Herhaal inkopen Nee Nee
Webwinkel Precal AMSYS
Catalogus uit productdatabase Ja Nee
Afbeeldingen uit productendatabase Ja Nee
Voorraad weergave Ja Nee
Winkelwagen GUI Ja Nee
Crossselling items Ja Nee
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Ja Nee
Beveiligde betaalomgeving Ja Nee
Paypal Nee Nee
iDeal Ja Nee
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen Precal AMSYS
Layouts zelf bepalen Ja Nee
Layouts koppelen aan relatie Ja Nee
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Microsoft Excel
Sjabloon talen Nederlands Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer sjabloon talen
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging Precal AMSYS
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Nee Ja
Single-sign-on Nee Ja
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Ja
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse Precal AMSYS
Dashboard met kerncijfers Nee Nee
Overzichten in grafieken Ja Nee
Grafische weergaven beslisboom relatie Nee Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Nee Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Onbekend Onbekend
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen Jaren
Rapportage en analyse in groepen Nee Ja
Timing Rapportage Onbekend Realtime
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Nee Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Nee
Centrale distributie rapportages Nee Nee
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling Precal AMSYS
Importeren XML Onbekend
Exporteren ASCII, CSV, HTML, PDF, XML Microsoft Excel
Techniek & hulp Precal AMSYS
Aanpassen interface Onbekend Aan klantwensen
Wie kan aanpassen Onbekend Leverancier
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per scherm, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Betaalde Add-on Ja
Help talen Nederlands Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer help talen
Demo Logins Precal AMSYS
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend