Productnaam MyVis Precal Enterprise
Prijsstelling
Eenmalige investering-3750
Mandelijkse kosten250-
Jaarlijkse kosten-565
Kosten per gebruikers-1750
PrijsmodelAanschaf van basissoftware,...lees verder
Algemeen MyVisPrecal
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding Lokaal, Citrix, Terminal Server
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista Internet Explorer 8, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie Onbekend
Branche focus Dienstverlening , Overige Onbekend
Producten - Dienstensoort Dienstverlening/zakelijke dienstverlening Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep midden en kleinbedrijf onbekend
Licentiestructuur Open Source Open Source
Single-user Ja Nee
Multi-user Ja Betaalde Add-on
Technologie VBScript, Visual Basic Visual Basic
Client talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Chinees
Meer client talen Portugees
Taal instelbaar per gebruiker Ja Gratis Add-on
Database Microsoft SQL Microsoft SQL
Productinformatie MyVisPrecal
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Nee
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Nee Ja
Artikelnummer Nee Ja
Omschrijving Nee Ja
Groep Nee Ja
Afbeelding Nee Ja
Tekening Nee Ja
Serienummer Nee Ja
Type Nee Ja
Voorraad Nee Betaalde Add-on
Hoeveelheid Nee Ja
Eenheid Nee Ja
Garantie Nee Betaalde Add-on
Prijs excl. BTW Nee Ja
Prijs incl. BTW Nee Ja
Verzendkosten Nee Nee
Administratiekosten Nee Nee
Prijs differentie per klant Nee Nee
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Onbekend
Kortingsberekeningen Onbekend Onbekend
Financiële administratie MyVisPrecal
BTW aangifte Nee Betaalde Add-on
Budgettering Nee Ja
Vaste periodieke boekingen Nee Betaalde Add-on
Consolidatie Nee Betaalde Add-on
Rekening Courant Nee Betaalde Add-on
Vreemde valuta Nee Betaalde Add-on
Facturering Nee Ja
Betalingsverkeer Nee Betaalde Add-on
Uitwisseling financiële gegevens Nee Betaalde Add-on
Meerdere administraties Nee Betaalde Add-on
Administraties kopieren Nee Betaalde Add-on
Meerdere boekingsdimensies Nee Betaalde Add-on
Landen Nee Betaalde Add-on
Gebroken boekjaren mogelijk Nee Betaalde Add-on
Workflow Nee Betaalde Add-on
Management Informatie Onbekend Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning
Management Rapportage Onbekend Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Ja Gratis Add-on
Meerdere contactpersonen per relatie Ja Gratis Add-on
Aantekeningen per relatie Ja Gratis Add-on
Aanmaningen debiteuren Nee Betaalde Add-on
Factuurhistorie Nee Gratis Add-on
Saldilijst Nee Betaalde Add-on
Omzet per debiteur Nee Gratis Add-on
Kredietwaardigheidscontrole Nee Gratis Add-on
Eenmalige debiteuren Nee Gratis Add-on
Human Resource Management MyVisPrecal
Personeelsmanagement Ja Betaalde Add-on
Personeelshistorie Ja Betaalde Add-on
Recruiting Ja Betaalde Add-on
Personeelsprofiel Ja Betaalde Add-on
Organisatie structuur Ja Betaalde Add-on
Functieprofiel Ja Betaalde Add-on
Beloningsschalen Ja Betaalde Add-on
Training Ja Betaalde Add-on
Management tools Ja Betaalde Add-on
Budgettering Ja Betaalde Add-on
Veiligheidsvoorschriften Ja Betaalde Add-on
Payrolling Nee Betaalde Add-on
Belastingregelingen Uitzendbureaus Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk
Periodiciteit Onbekend Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners
Uitvoer en gegevensuitwisseling Onbekend Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met Pensioenuitvoerders, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties, Loonstroken p/email
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer, Levensloopregeling
Productie Algemeen MyVisPrecal
Goede omgang materiaal parameters Onbekend Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Nee Betaalde Add-on
Kostprijsberekeningen Nee Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Nee Ja
Inpakproces Onbekend Labels, Barcodes, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Nee Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Nee Ja
E-mail notificaties Nee Betaalde Add-on
Productie via formules en recepturen MyVisPrecal
Vrije batch indeling Nee Nee
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Nee
Meet ingredienten op totaal Nee Nee
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend Onbekend
Recepturen op basis van productiemodel Nee Nee
Productmodel op basis van recepturen Nee Nee
Productiemodel kopieren Nee Nee
Recepturen kopieeren Nee Nee
Valideert Onbekend Onbekend
Overzicht van items in recept Nee Nee
Opslag bij proces Onbekend Onbekend
Datum per batch Nee Nee
Verloopdatum per batch Nee Nee
Verwerking van Onbekend Onbekend
Receptuurlijst Onbekend Onbekend
Definieer substituten voor delen van proces Nee Nee
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement MyVisPrecal
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens MyVisPrecal
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Ja
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Ja Nee
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Ja Nee
Cebuco Ja Nee
GIS Ja Nee
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Betaalde Add-on Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Betaalde Add-on Nee
Ontdubbele van adresgegevens Ja Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens Postcode afstandberekening, integratie MS Outlook
Verkoopinformatie Persoonsgegevens MyVisPrecal
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie MyVisPrecal
Dashboard met pijplijn Nee Betaalde Add-on
Snel toegang tot recente verkoopdata Ja Betaalde Add-on
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Nee Betaalde Add-on
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Ja Betaalde Add-on
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Ja Nee
Koppeling statusindicator met pijplijn Ja Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie MyVisPrecal
Tijdsregistratie Ja Ja
Tijd koppelen aan klant Ja Nee
Tijd koppelen aan regio Ja Nee
Tijd koppelen aan afdeling Ja Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Ja
Tijd koppelen aan partner Ja Nee
Tijd koppelen aan kanaal Ja Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan doelgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan periode Ja Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Ja
Project Management MyVisPrecal
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja Ja
Koppeling pijplijn per project Ja Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Ja
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden MyVisPrecal
Formulieren direct vanaf website importeren Ja Nee
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Onbekend Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer MyVisPrecal
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Onbekend Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item
Overzicht per locatie Nee Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Nee Ja
Meerdere valuta Nee Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Nee Ja
Pick-systeem via grids Nee Ja
Reserveringen Nee Ja
Handmatige voorraad aanpassing Nee Ja
Warehouse Management Systeem MyVisPrecal
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Nee Ja
Notificaties instellen Nee Ja
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Onbekend Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour
Activiteitsmonitor Onbekend Locatie, Klant, Serienummer, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten Onbekend > 15
Internet koppeling MyVisPrecal
Import van offertes Nee Ja
Import van orders Nee Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Nee Ja
Inzicht voorraad voor klanten Nee Ja
Inzicht levertijd voor klanten Nee Ja
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Nee Ja
Muteren orders door klanten Nee Ja
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Nee Ja
Retail en Point-of-Sale MyVisPrecal
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Onbekend Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem MyVisPrecal
Profiel van leveranciers Onbekend Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens
Verzendmethodes Nee Nee
Producten Nee Nee
Productomschrijving volgens leverancier Nee Nee
Levertijden Nee Nee
Transporttijden Nee Nee
Contracten Nee Nee
Leveranciersvoorkeur per item Nee Nee
Status per leverancier Nee Nee
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Nee
Inkooporders per leverancier Nee Nee
Prijsniveau per leverancier Nee Nee
Offerte management per item Nee Nee
Inkooporders per item Nee Nee
Prijsniveau per item Nee Nee
Herhaal inkopen Nee Nee
Webwinkel MyVisPrecal
Catalogus uit productdatabase Nee Ja
Afbeeldingen uit productendatabase Nee Ja
Voorraad weergave Nee Ja
Winkelwagen GUI Nee Ja
Crossselling items Nee Ja
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Nee Ja
Beveiligde betaalomgeving Nee Ja
Paypal Nee Nee
iDeal Nee Ja
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen MyVisPrecal
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF
Sjabloon talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands
Meer sjabloon talen Portugees
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging MyVisPrecal
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Ja Nee
Single-sign-on Ja Nee
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Nee
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse MyVisPrecal
Dashboard met kerncijfers Ja Nee
Overzichten in grafieken Ja Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Ja Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Ja Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten Onbekend
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen
Rapportage en analyse in groepen Nee Nee
Timing Rapportage Realtime, Ad-hoc Onbekend
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Ja Nee
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Ja Nee
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl. Crystal Reports
Gegevensuitwisseling MyVisPrecal
Importeren CRM-informatie, HRM-informatie XML
Exporteren Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, PDF, XML
Techniek & hulp MyVisPrecal
Aanpassen interface Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken Onbekend
Wie kan aanpassen Leverancier, Beheerder, Gebruiker Onbekend
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk Online handleidingen, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Nee Betaalde Add-on
Help talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands
Meer help talen Portugees
Demo Logins MyVisPrecal
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend