Productnaam MyVis LiemarStaal 6
Prijsstelling
Eenmalige investering-3.995
Mandelijkse kosten250-
Jaarlijkse kosten--
Kosten per gebruikers--
Prijsmodel
Algemeen MyVisLiemarStaal
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Linux, Safari, Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie Eigen webbrowser, Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie
Branche focus Dienstverlening , Overige Bouwnijverheid
Producten - Dienstensoort Dienstverlening/zakelijke dienstverlening Batchproductie (semiproces), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep midden en kleinbedrijf midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Closed Source
Single-user Ja Ja
Multi-user Ja Ja
Technologie VBScript, Visual Basic Pascal, XML
Client talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands
Meer client talen Portugees Magic en Delphi
Taal instelbaar per gebruiker Ja Nee
Database Microsoft SQL MySQL, Andere database
Productinformatie MyVisLiemarStaal
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Nee Ja
Artikelnummer Nee Ja
Omschrijving Nee Ja
Groep Nee Ja
Afbeelding Nee Ja
Tekening Nee Ja
Serienummer Nee Ja
Type Nee Ja
Voorraad Nee Ja
Hoeveelheid Nee Ja
Eenheid Nee Ja
Garantie Nee Ja
Prijs excl. BTW Nee Ja
Prijs incl. BTW Nee Ja
Verzendkosten Nee Ja
Administratiekosten Nee Ja
Prijs differentie per klant Nee Ja
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Activiteit, Project, Artikel
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order
Financiële administratie MyVisLiemarStaal
BTW aangifte Nee Ja
Budgettering Nee Ja
Vaste periodieke boekingen Nee Nee
Consolidatie Nee Nee
Rekening Courant Nee Nee
Vreemde valuta Nee Ja
Facturering Nee Ja
Betalingsverkeer Nee Ja
Uitwisseling financiële gegevens Nee Ja
Meerdere administraties Nee Ja
Administraties kopieren Nee Ja
Meerdere boekingsdimensies Nee Ja
Landen Nee Nee
Gebroken boekjaren mogelijk Nee Ja
Workflow Nee Ja
Management Informatie Onbekend Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit
Management Rapportage Onbekend Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Ja Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Ja Ja
Aantekeningen per relatie Ja Ja
Aanmaningen debiteuren Nee Ja
Factuurhistorie Nee Ja
Saldilijst Nee Ja
Omzet per debiteur Nee Ja
Kredietwaardigheidscontrole Nee Ja
Eenmalige debiteuren Nee Ja
Human Resource Management MyVisLiemarStaal
Personeelsmanagement Ja Ja
Personeelshistorie Ja Ja
Recruiting Ja Nee
Personeelsprofiel Ja Ja
Organisatie structuur Ja Nee
Functieprofiel Ja Ja
Beloningsschalen Ja Nee
Training Ja Ja
Management tools Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Veiligheidsvoorschriften Ja Ja
Payrolling Nee Nee
Belastingregelingen Uitzendbureaus
Periodiciteit Onbekend Maandelijks
Uitvoer en gegevensuitwisseling Onbekend Layout aanpasbaar, Internetbankieren
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer Ziekteverzuim, Verlofregistratie
Productie Algemeen MyVisLiemarStaal
Goede omgang materiaal parameters Onbekend Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Nee Ja
Kostprijsberekeningen Nee Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Nee Ja
Inpakproces Onbekend Labels, Barcodes, RFID ondersteuning
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Nee Nee
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Nee Ja
E-mail notificaties Nee Ja
Productie via formules en recepturen MyVisLiemarStaal
Vrije batch indeling Nee Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Nee
Meet ingredienten op totaal Nee Nee
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend
Recepturen op basis van productiemodel Nee Nee
Productmodel op basis van recepturen Nee Nee
Productiemodel kopieren Nee Nee
Recepturen kopieeren Nee Nee
Valideert Onbekend
Overzicht van items in recept Nee Nee
Opslag bij proces Onbekend
Datum per batch Nee Nee
Verloopdatum per batch Nee Nee
Verwerking van Onbekend
Receptuurlijst Onbekend
Definieer substituten voor delen van proces Nee Nee
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement MyVisLiemarStaal
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Ja
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens MyVisLiemarStaal
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Nee
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Ja Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Ja Ja
Cebuco Ja Ja
GIS Ja Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Betaalde Add-on Ja
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Betaalde Add-on Ja
Ontdubbele van adresgegevens Ja Ja
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund geen beperkingen. Inlees mogelijkheden op basis van excel of ascii
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens
Verkoopinformatie Persoonsgegevens MyVisLiemarStaal
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie MyVisLiemarStaal
Dashboard met pijplijn Nee Ja
Snel toegang tot recente verkoopdata Ja Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Nee Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Ja Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Ja
Status indicator Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Ja Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Ja Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie MyVisLiemarStaal
Tijdsregistratie Ja Ja
Tijd koppelen aan klant Ja Ja
Tijd koppelen aan regio Ja Nee
Tijd koppelen aan afdeling Ja Ja
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Ja
Tijd koppelen aan partner Ja Ja
Tijd koppelen aan kanaal Ja Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Ja Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan periode Ja Ja
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Ja
Project Management MyVisLiemarStaal
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja Ja
Koppeling pijplijn per project Ja Ja
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Ja
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Ja
Voortgangsmeting Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden MyVisLiemarStaal
Formulieren direct vanaf website importeren Ja Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Onbekend Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer MyVisLiemarStaal
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Onbekend Per itemnummer, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten
Overzicht per locatie Nee Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Nee Nee
Meerdere valuta Nee Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Nee Ja
Pick-systeem via grids Nee Nee
Reserveringen Nee Ja
Handmatige voorraad aanpassing Nee Ja
Warehouse Management Systeem MyVisLiemarStaal
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Nee Nee
Notificaties instellen Nee Nee
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Onbekend
Activiteitsmonitor Onbekend
Vrije velden bij opslag/producten Onbekend
Internet koppeling MyVisLiemarStaal
Import van offertes Nee Ja
Import van orders Nee Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Nee Nee
Inzicht voorraad voor klanten Nee Nee
Inzicht levertijd voor klanten Nee Nee
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Nee Nee
Muteren orders door klanten Nee Nee
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Nee Nee
Retail en Point-of-Sale MyVisLiemarStaal
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Onbekend
Bundel/combinatieverpakking Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem MyVisLiemarStaal
Profiel van leveranciers Onbekend Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Nee
Contracten Nee Ja
Leveranciersvoorkeur per item Nee Ja
Status per leverancier Nee Ja
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Ja
Inkooporders per leverancier Nee Ja
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Ja
Inkooporders per item Nee Ja
Prijsniveau per item Nee Ja
Herhaal inkopen Nee Ja
Webwinkel MyVisLiemarStaal
Catalogus uit productdatabase Nee Nee
Afbeeldingen uit productendatabase Nee Nee
Voorraad weergave Nee Nee
Winkelwagen GUI Nee Nee
Crossselling items Nee Nee
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Nee Nee
Beveiligde betaalomgeving Nee Nee
Paypal Nee Nee
iDeal Nee Nee
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen MyVisLiemarStaal
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Italiaans, Chinees
Meer sjabloon talen Portugees
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging MyVisLiemarStaal
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Ja Ja
Single-sign-on Ja Ja
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Nee
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse MyVisLiemarStaal
Dashboard met kerncijfers Ja Nee
Overzichten in grafieken Ja Nee
Grafische weergaven beslisboom relatie Ja Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Ja Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen Jaren, Kwartalen, Maanden
Rapportage en analyse in groepen Nee Nee
Timing Rapportage Realtime, Ad-hoc Realtime, Ad-hoc
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Ja Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Ja Nee
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
Gegevensuitwisseling MyVisLiemarStaal
Importeren CRM-informatie, HRM-informatie XML, CRM-informatie, HRM-informatie
Exporteren Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML
Techniek & hulp MyVisLiemarStaal
Aanpassen interface Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Leverancier, Beheerder, Gebruiker Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per scherm, Telefonische helpdesk, Email helpdesk, Chat helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Nee Nee
Help talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands
Meer help talen Portugees
Demo Logins MyVisLiemarStaal
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend