Productnaam MyVis IRIS ERP
Prijsstelling
Eenmalige investering-10000
Mandelijkse kosten250150
Jaarlijkse kosten-1800
Kosten per gebruikers-2500
Prijsmodel
Algemeen MyVisIRIS ERP
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding Lokaal, Web-based, Web-enabled, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista HP/UX, IBM AIX, Unix, Windows 2000, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie Bestaande webbrowsers, Thin-client
Branche focus Dienstverlening , Overige Geen specifiek brancheproduct, Bouwnijverheid , Dienstverlening , Financiële instellingen en verzekeringswezen, Groot- en detailhandel , Industrie , Overheid , Transport en logistiek
Producten - Dienstensoort Dienstverlening/zakelijke dienstverlening Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep midden en kleinbedrijf midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Open Source
Single-user Ja Nee
Multi-user Ja Ja
Technologie VBScript, Visual Basic .Net, XSLT
Client talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans
Meer client talen Portugees
Taal instelbaar per gebruiker Ja Ja
Database Microsoft SQL Andere ODBC-database, Andere database
Productinformatie MyVisIRIS ERP
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Nee Ja
Artikelnummer Nee Ja
Omschrijving Nee Ja
Groep Nee Ja
Afbeelding Nee Ja
Tekening Nee Ja
Serienummer Nee Ja
Type Nee Ja
Voorraad Nee Ja
Hoeveelheid Nee Ja
Eenheid Nee Ja
Garantie Nee Ja
Prijs excl. BTW Nee Ja
Prijs incl. BTW Nee Ja
Verzendkosten Nee Nee
Administratiekosten Nee Nee
Prijs differentie per klant Nee Nee
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Regio, Afdeling, Partner, Kanaal, Product/dienstgroep, Doelgroep, Periode, Activiteit, Project
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order
Financiële administratie MyVisIRIS ERP
BTW aangifte Nee Ja
Budgettering Nee Ja
Vaste periodieke boekingen Nee Ja
Consolidatie Nee Ja
Rekening Courant Nee Ja
Vreemde valuta Nee Ja
Facturering Nee Ja
Betalingsverkeer Nee Ja
Uitwisseling financiële gegevens Nee Ja
Meerdere administraties Nee Ja
Administraties kopieren Nee Ja
Meerdere boekingsdimensies Nee Ja
Landen Nee Ja
Gebroken boekjaren mogelijk Nee Ja
Workflow Nee Ja
Management Informatie Onbekend Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit
Management Rapportage Onbekend Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Ja Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Ja Ja
Aantekeningen per relatie Ja Ja
Aanmaningen debiteuren Nee Ja
Factuurhistorie Nee Ja
Saldilijst Nee Ja
Omzet per debiteur Nee Ja
Kredietwaardigheidscontrole Nee Ja
Eenmalige debiteuren Nee Ja
Human Resource Management MyVisIRIS ERP
Personeelsmanagement Ja Nee
Personeelshistorie Ja Nee
Recruiting Ja Nee
Personeelsprofiel Ja Nee
Organisatie structuur Ja Nee
Functieprofiel Ja Nee
Beloningsschalen Ja Nee
Training Ja Nee
Management tools Ja Nee
Budgettering Ja Nee
Veiligheidsvoorschriften Ja Nee
Payrolling Nee Nee
Belastingregelingen Uitzendbureaus Onbekend
Periodiciteit Onbekend Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Onbekend Onbekend
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer Onbekend
Productie Algemeen MyVisIRIS ERP
Goede omgang materiaal parameters Onbekend Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Materiaal eigenschappen
Realtime informatie van status producten en materialen Nee Ja
Kostprijsberekeningen Nee Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Nee Ja
Inpakproces Onbekend Labels, Barcodes, Bundeling, Certificering, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Nee Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Ja
Monitoring producttijd en deeltijden Nee Nee
E-mail notificaties Nee Ja
Productie via formules en recepturen MyVisIRIS ERP
Vrije batch indeling Nee Nee
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Gratis Add-on
Meet ingredienten op totaal Nee Gratis Add-on
Meet ingredienten in percentages Nee Gratis Add-on
Bereken of herbereken Onbekend Totale gewicht, Volume, Als-dan scenario's
Recepturen op basis van productiemodel Nee Ja
Productmodel op basis van recepturen Nee Ja
Productiemodel kopieren Nee Ja
Recepturen kopieeren Nee Ja
Valideert Onbekend Routering
Overzicht van items in recept Nee Ja
Opslag bij proces Onbekend Klantgegevens, Historie, Verpakking
Datum per batch Nee Ja
Verloopdatum per batch Nee Ja
Verwerking van Onbekend Onbekend
Receptuurlijst Onbekend Ingredienten
Definieer substituten voor delen van proces Nee Ja
Instructies per ingredient Nee Nee
Instructies per item Nee Nee
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Nee
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement MyVisIRIS ERP
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens MyVisIRIS ERP
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Nee
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Ja Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Ja Nee
Cebuco Ja Nee
GIS Ja Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Betaalde Add-on Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Betaalde Add-on Ja
Ontdubbele van adresgegevens Ja Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens
Verkoopinformatie Persoonsgegevens MyVisIRIS ERP
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie MyVisIRIS ERP
Dashboard met pijplijn Nee Nee
Snel toegang tot recente verkoopdata Ja Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Nee Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Ja Nee
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Ja Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Ja Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie MyVisIRIS ERP
Tijdsregistratie Ja Nee
Tijd koppelen aan klant Ja Nee
Tijd koppelen aan regio Ja Nee
Tijd koppelen aan afdeling Ja Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Nee
Tijd koppelen aan partner Ja Nee
Tijd koppelen aan kanaal Ja Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan doelgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan periode Ja Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja Nee
Tijd koppelen aan project Ja Nee
Project Management MyVisIRIS ERP
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Nee
Koppeling producten / diensten per project Ja Nee
Koppeling pijplijn per project Ja Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Nee
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Nee
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden MyVisIRIS ERP
Formulieren direct vanaf website importeren Ja Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Onbekend Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Distributiekanaal
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer MyVisIRIS ERP
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Ja
Rapportage Onbekend Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer
Overzicht per locatie Nee Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Nee Ja
Meerdere valuta Nee Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Nee Ja
Pick-systeem via grids Nee Ja
Reserveringen Nee Ja
Handmatige voorraad aanpassing Nee Ja
Warehouse Management Systeem MyVisIRIS ERP
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Ja
Meedere opslagfaciliteiten in een database Nee Ja
Notificaties instellen Nee Ja
Vrije notificatie parameters Nee Ja
Taken definieren Onbekend Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour, Laden
Activiteitsmonitor Onbekend Locatie, Klant, Lotnummer, Serienummer, Kenteken, Onderdeel, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten Onbekend > 15
Internet koppeling MyVisIRIS ERP
Import van offertes Nee Ja
Import van orders Nee Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Nee Ja
Inzicht voorraad voor klanten Nee Ja
Inzicht levertijd voor klanten Nee Ja
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Nee Ja
Muteren orders door klanten Nee Ja
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Nee Ja
Retail en Point-of-Sale MyVisIRIS ERP
Transactie management Nee Ja
Kassa-systemen Onbekend Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Combinatieaanbieding, Bundelverpakking, Herkenning bundel of combinatie bij invoer enkel item, Promotiemogelijkheden bundel
Retouren Nee Ja
Klanteninformatie bij verkoop Nee Ja
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Ja
Beheer verkooplocaties Nee Ja
Beheer verkoopkanaal Nee Ja
Inkoop Management Systeem MyVisIRIS ERP
Profiel van leveranciers Onbekend Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Ja
Contracten Nee Ja
Leveranciersvoorkeur per item Nee Ja
Status per leverancier Nee Ja
Beoordeling per leverancier Nee Ja
Offerte management per leverancier Nee Ja
Inkooporders per leverancier Nee Ja
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Ja
Inkooporders per item Nee Ja
Prijsniveau per item Nee Ja
Herhaal inkopen Nee Ja
Webwinkel MyVisIRIS ERP
Catalogus uit productdatabase Nee Ja
Afbeeldingen uit productendatabase Nee Ja
Voorraad weergave Nee Ja
Winkelwagen GUI Nee Ja
Crossselling items Nee Ja
Cadeau verpakkingen Nee Ja
Verzendopties Nee Ja
Beveiligde betaalomgeving Nee Ja
Paypal Nee Nee
iDeal Nee Ja
Creditcard Mastercard Nee Ja
Creditcard Visa Nee Ja
Creditcard overige Nee Ja
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Ja
Franco Nee Ja
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Ja
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen MyVisIRIS ERP
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF HTML, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans
Meer sjabloon talen Portugees
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging MyVisIRIS ERP
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Ja Ja
Single-sign-on Ja Ja
LDAP integratie Nee Ja
ODBC/JDBC integratie Nee Ja
Microsoft Active Directory integratie Nee Ja
Rapportage en analyse MyVisIRIS ERP
Dashboard met kerncijfers Ja Ja
Overzichten in grafieken Ja Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Ja Ja
Filteringsmogelijkheden grafieken Ja Ja
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen Nee Ja
Timing Rapportage Realtime, Ad-hoc Realtime, Plannen in toekomst
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Ja Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Ja Ja
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Ja
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Ja
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
Gegevensuitwisseling MyVisIRIS ERP
Importeren CRM-informatie, HRM-informatie XML, CRM-informatie, WMS-informatie
Exporteren Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML
Techniek & hulp MyVisIRIS ERP
Aanpassen interface Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Leverancier, Beheerder, Gebruiker Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per veld, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Nee Nee
Help talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans
Meer help talen Portugees
Demo Logins MyVisIRIS ERP
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend