Productnaam MyVis AMSYS 2.0.0.0
Prijsstelling
Eenmalige investering-1700
Mandelijkse kosten250-
Jaarlijkse kosten-5500
Kosten per gebruikers--
PrijsmodelDe initiele kosten zijn de aanschaf van...lees verder
Algemeen MyVisAMSYS
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding Lokaal, Citrix, Terminal Server
Overige interfaces VPN bij MDA
Goede samenwerking gerelateerde software Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista Windows 2000, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie Thin-client
Branche focus Dienstverlening , Overige Dienstverlening , Financiële instellingen en verzekeringswezen, Groot- en detailhandel , Industrie , Landbouw, jacht, bosbouw, visserij
Producten - Dienstensoort Dienstverlening/zakelijke dienstverlening Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep midden en kleinbedrijf midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Closed Source
Single-user Ja Nee
Multi-user Ja Ja
Technologie VBScript, Visual Basic Pascal
Client talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer client talen Portugees op aanvraag realiseerbaar
Taal instelbaar per gebruiker Ja Ja
Database Microsoft SQL Andere database
Productinformatie MyVisAMSYS
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Nee Ja
Artikelnummer Nee Ja
Omschrijving Nee Ja
Groep Nee Ja
Afbeelding Nee Ja
Tekening Nee Ja
Serienummer Nee Nee
Type Nee Ja
Voorraad Nee Ja
Hoeveelheid Nee Ja
Eenheid Nee Ja
Garantie Nee Nee
Prijs excl. BTW Nee Ja
Prijs incl. BTW Nee Ja
Verzendkosten Nee Ja
Administratiekosten Nee Ja
Prijs differentie per klant Nee Ja
Prijs differentie per land Nee Nee
Prijs differentie per valuta Nee Nee
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Product/dienstgroep, Project, Artikel
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel
Financiële administratie MyVisAMSYS
BTW aangifte Nee Ja
Budgettering Nee Ja
Vaste periodieke boekingen Nee Ja
Consolidatie Nee Nee
Rekening Courant Nee Ja
Vreemde valuta Nee Nee
Facturering Nee Ja
Betalingsverkeer Nee Ja
Uitwisseling financiële gegevens Nee Ja
Meerdere administraties Nee Nee
Administraties kopieren Nee Nee
Meerdere boekingsdimensies Nee Ja
Landen Nee Ja
Gebroken boekjaren mogelijk Nee Ja
Workflow Nee Nee
Management Informatie Onbekend Onbekend
Management Rapportage Onbekend Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Ja Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Ja Ja
Aantekeningen per relatie Ja Ja
Aanmaningen debiteuren Nee Ja
Factuurhistorie Nee Ja
Saldilijst Nee Ja
Omzet per debiteur Nee Ja
Kredietwaardigheidscontrole Nee Ja
Eenmalige debiteuren Nee Ja
Human Resource Management MyVisAMSYS
Personeelsmanagement Ja Ja
Personeelshistorie Ja Nee
Recruiting Ja Nee
Personeelsprofiel Ja Nee
Organisatie structuur Ja Nee
Functieprofiel Ja Nee
Beloningsschalen Ja Nee
Training Ja Nee
Management tools Ja Nee
Budgettering Ja Nee
Veiligheidsvoorschriften Ja Nee
Payrolling Nee Nee
Belastingregelingen Uitzendbureaus Onbekend
Periodiciteit Onbekend Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Onbekend Onbekend
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer Onbekend
Productie Algemeen MyVisAMSYS
Goede omgang materiaal parameters Onbekend Lengte, Breedte, Dikte
Realtime informatie van status producten en materialen Nee Ja
Kostprijsberekeningen Nee Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Nee Ja
Inpakproces Onbekend Labels
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Nee Nee
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Nee
Monitoring producttijd en deeltijden Nee Ja
E-mail notificaties Nee Nee
Productie via formules en recepturen MyVisAMSYS
Vrije batch indeling Nee Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Ja
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Ja
Meet ingredienten op totaal Nee Ja
Meet ingredienten in percentages Nee Nee
Bereken of herbereken Onbekend Totale gewicht, Ingredienten
Recepturen op basis van productiemodel Nee Ja
Productmodel op basis van recepturen Nee Ja
Productiemodel kopieren Nee Ja
Recepturen kopieeren Nee Ja
Valideert Onbekend Formules, Productiemodel
Overzicht van items in recept Nee Ja
Opslag bij proces Onbekend Onderzoekskosten, Itemkosten, Productie aantal, Historie, Recept en formule
Datum per batch Nee Ja
Verloopdatum per batch Nee Ja
Verwerking van Onbekend Retouren, Verliezen tijdens productie
Receptuurlijst Onbekend Ingredienten, Instructies
Definieer substituten voor delen van proces Nee Ja
Instructies per ingredient Nee Ja
Instructies per item Nee Ja
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Nee
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Nee
Berekening duur productieproces Nee Nee
Voorraad controle voor batch Nee Ja
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Ja
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Nee
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Nee
Kwaliteitsmanagement MyVisAMSYS
Beheer defect materiaal Nee Nee
Beheer overtollig materiaal Nee Nee
Controlepunten voor specifieke items Nee Nee
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Nee
Bewaak locatie en status Onbekend Onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Nee
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Nee
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Nee
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens MyVisAMSYS
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Ja
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Ja Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Nee
SBI, SIC code Ja Nee
Cebuco Ja Nee
GIS Ja Nee
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Betaalde Add-on Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Betaalde Add-on Nee
Ontdubbele van adresgegevens Ja Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 geen
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens
Verkoopinformatie Persoonsgegevens MyVisAMSYS
Voornaam Ja Nee
Roepnaam Ja Nee
Tussenvoegsel Ja Nee
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Nee
Functie Ja Nee
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Nee
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Nee
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Nee
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon > 15 geen
Basis Verkoop Informatie MyVisAMSYS
Dashboard met pijplijn Nee Nee
Snel toegang tot recente verkoopdata Ja Nee
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Nee Nee
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Ja Nee
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Nee
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Nee
Koppeling van concurrenten informatie Nee Nee
Status indicator Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Ja Nee
Koppeling statusindicator met pijplijn Ja Nee
Veld met bron van relatiegegevens Ja Nee
Tijdregistratie MyVisAMSYS
Tijdsregistratie Ja Nee
Tijd koppelen aan klant Ja Nee
Tijd koppelen aan regio Ja Nee
Tijd koppelen aan afdeling Ja Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Nee
Tijd koppelen aan partner Ja Nee
Tijd koppelen aan kanaal Ja Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Ja Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Ja Nee
Tijd koppelen aan periode Ja Nee
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Nee
Project Management MyVisAMSYS
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Nee
Projectleider informatie Ja Nee
Omschrijving per project Ja Nee
Koppeling bedrijven aan project Ja Nee
Koppeling personen aan project Ja Nee
Koppeling taken aan project Ja Nee
Koppeling agenda per project Ja Nee
Koppeling producten / diensten per project Ja Nee
Koppeling pijplijn per project Ja Nee
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Nee
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Nee
Startdatum Ja Nee
Einddatum Ja Nee
(Gantt-) Planning Nee Nee
Voortgangsmeting Ja Nee
Budgettering Ja Nee
Marketing mogelijkheden MyVisAMSYS
Formulieren direct vanaf website importeren Ja Nee
E-mails importeren in systeem Ja Nee
Markgegevens bijhouden Onbekend Onbekend
Externe koppelingen marktgegevens
Voorraadbeheer MyVisAMSYS
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Nee
Rapportage Onbekend Opslag historie van item, Per itemnummer
Overzicht per locatie Nee Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Nee Nee
Meerdere valuta Nee Nee
Meerdere prijzen per item mogelijk Nee Nee
Pick-systeem via grids Nee Nee
Reserveringen Nee Ja
Handmatige voorraad aanpassing Nee Ja
Warehouse Management Systeem MyVisAMSYS
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database Nee Nee
Notificaties instellen Nee Nee
Vrije notificatie parameters Nee Nee
Taken definieren Onbekend Onbekend
Activiteitsmonitor Onbekend Onbekend
Vrije velden bij opslag/producten Onbekend Onbekend
Internet koppeling MyVisAMSYS
Import van offertes Nee Nee
Import van orders Nee Nee
Inzicht orderstatus voor klanten Nee Nee
Inzicht voorraad voor klanten Nee Nee
Inzicht levertijd voor klanten Nee Nee
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Nee Nee
Muteren orders door klanten Nee Nee
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Nee Nee
Retail en Point-of-Sale MyVisAMSYS
Transactie management Nee Nee
Kassa-systemen Onbekend Onbekend
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Onbekend
Retouren Nee Nee
Klanteninformatie bij verkoop Nee Nee
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Nee
Beheer verkooplocaties Nee Nee
Beheer verkoopkanaal Nee Nee
Inkoop Management Systeem MyVisAMSYS
Profiel van leveranciers Onbekend Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Ja
Contracten Nee Nee
Leveranciersvoorkeur per item Nee Nee
Status per leverancier Nee Nee
Beoordeling per leverancier Nee Nee
Offerte management per leverancier Nee Nee
Inkooporders per leverancier Nee Nee
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Nee
Inkooporders per item Nee Nee
Prijsniveau per item Nee Nee
Herhaal inkopen Nee Nee
Webwinkel MyVisAMSYS
Catalogus uit productdatabase Nee Nee
Afbeeldingen uit productendatabase Nee Nee
Voorraad weergave Nee Nee
Winkelwagen GUI Nee Nee
Crossselling items Nee Nee
Cadeau verpakkingen Nee Nee
Verzendopties Nee Nee
Beveiligde betaalomgeving Nee Nee
Paypal Nee Nee
iDeal Nee Nee
Creditcard Mastercard Nee Nee
Creditcard Visa Nee Nee
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Nee
Franco Nee Nee
SMS Nee Nee
Betaalnummer Nee Nee
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen MyVisAMSYS
Layouts zelf bepalen Ja Nee
Layouts koppelen aan relatie Ja Nee
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Microsoft Excel
Sjabloon talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer sjabloon talen Portugees
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging MyVisAMSYS
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Ja Ja
Single-sign-on Ja Ja
LDAP integratie Nee Nee
ODBC/JDBC integratie Nee Ja
Microsoft Active Directory integratie Nee Nee
Rapportage en analyse MyVisAMSYS
Dashboard met kerncijfers Ja Nee
Overzichten in grafieken Ja Nee
Grafische weergaven beslisboom relatie Ja Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken Ja Nee
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten Onbekend
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen Jaren
Rapportage en analyse in groepen Nee Ja
Timing Rapportage Realtime, Ad-hoc Realtime
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Ja Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Nee
Centrale distributie rapportages Ja Nee
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Nee
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Nee
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
Gegevensuitwisseling MyVisAMSYS
Importeren CRM-informatie, HRM-informatie Onbekend
Exporteren Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF Microsoft Excel
Techniek & hulp MyVisAMSYS
Aanpassen interface Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken Aan klantwensen
Wie kan aanpassen Leverancier, Beheerder, Gebruiker Leverancier
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per scherm, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Nee Ja
Help talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer help talen Portugees
Demo Logins MyVisAMSYS
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend