Productnaam MyVis Infor10 ERP Express (Visual) 7.0.0
Prijsstelling
Eenmalige investering--
Mandelijkse kosten250-
Jaarlijkse kosten--
Kosten per gebruikers-2000
PrijsmodelPrijzen op aanvraag. Prijsniveau...lees verder
Algemeen MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Beschikbaarheid van systeem Lokaal, Citrix, Terminal Server, Inbelverbinding Lokaal, Web-enabled, Citrix, Terminal Server, PDA, Smartphone
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software Firefox 1, Firefox 2, Firefox 3, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Windows 2000, Windows 98, Windows NT, Windows Vista Firefox 3, Internet Explorer 8, Linux, Windows 2000, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie
Branche focus Dienstverlening , Overige Industrie , Telecommunicatie
Producten - Dienstensoort Dienstverlening/zakelijke dienstverlening Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep midden en kleinbedrijf midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur Open Source Closed Source
Single-user Ja Nee
Multi-user Ja Ja
Technologie VBScript, Visual Basic (D)COM(+), , .Net, C/C++, HTML, VBScript, Visual Basic, XML
Client talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees
Meer client talen Portugees Tsjechisch
Taal instelbaar per gebruiker Ja Ja
Database Microsoft SQL Microsoft SQL, Oracle
Productinformatie MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Lijst van producten/diensten aanleggen Nee Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst Nee Ja
Artikelnummer Nee Ja
Omschrijving Nee Ja
Groep Nee Ja
Afbeelding Nee Ja
Tekening Nee Ja
Serienummer Nee Ja
Type Nee Ja
Voorraad Nee Ja
Hoeveelheid Nee Ja
Eenheid Nee Ja
Garantie Nee Ja
Prijs excl. BTW Nee Ja
Prijs incl. BTW Nee Ja
Verzendkosten Nee Ja
Administratiekosten Nee Ja
Prijs differentie per klant Nee Ja
Prijs differentie per land Nee Ja
Prijs differentie per valuta Nee Ja
Kortingsgroepen Onbekend Klant, Regio, Afdeling, Partner, Product/dienstgroep, Periode, Activiteit, Project, Artikel
Kortingsberekeningen Onbekend Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order
Financiële administratie MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
BTW aangifte Nee Ja
Budgettering Nee Ja
Vaste periodieke boekingen Nee Ja
Consolidatie Nee Ja
Rekening Courant Nee Ja
Vreemde valuta Nee Ja
Facturering Nee Ja
Betalingsverkeer Nee Ja
Uitwisseling financiële gegevens Nee Ja
Meerdere administraties Nee Ja
Administraties kopieren Nee Ja
Meerdere boekingsdimensies Nee Ja
Landen Nee Ja
Gebroken boekjaren mogelijk Nee Ja
Workflow Nee Ja
Management Informatie Onbekend Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning
Management Rapportage Onbekend Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie Ja Ja
Meerdere contactpersonen per relatie Ja Ja
Aantekeningen per relatie Ja Ja
Aanmaningen debiteuren Nee Ja
Factuurhistorie Nee Ja
Saldilijst Nee Ja
Omzet per debiteur Nee Ja
Kredietwaardigheidscontrole Nee Ja
Eenmalige debiteuren Nee Ja
Human Resource Management MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Personeelsmanagement Ja Nee
Personeelshistorie Ja Ja
Recruiting Ja Nee
Personeelsprofiel Ja Ja
Organisatie structuur Ja Nee
Functieprofiel Ja Nee
Beloningsschalen Ja Nee
Training Ja Ja
Management tools Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Veiligheidsvoorschriften Ja Nee
Payrolling Nee Nee
Belastingregelingen Uitzendbureaus Onbekend
Periodiciteit Onbekend Onbekend
Uitvoer en gegevensuitwisseling Onbekend Internetbankieren
Overige Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Wagenparkbeheer Onbekend
Productie Algemeen MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Goede omgang materiaal parameters Onbekend Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Temperatuur, Materiaal eigenschappen, Chemische samenstelling
Realtime informatie van status producten en materialen Nee Ja
Kostprijsberekeningen Nee Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen Nee Ja
Inpakproces Onbekend Labels, Barcodes, RFID ondersteuning, Bundeling, Certificering, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking Nee Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal Nee Ja
Monitoring producttijd en deeltijden Nee Ja
E-mail notificaties Nee Ja
Productie via formules en recepturen MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Vrije batch indeling Nee Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening Nee Ja
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid Nee Ja
Meet ingredienten op totaal Nee Gratis Add-on
Meet ingredienten in percentages Nee Gratis Add-on
Bereken of herbereken Onbekend Totale gewicht, Volume, Als-dan scenario's
Recepturen op basis van productiemodel Nee Ja
Productmodel op basis van recepturen Nee Ja
Productiemodel kopieren Nee Ja
Recepturen kopieeren Nee Ja
Valideert Onbekend Routering, Formules, Productiemodel
Overzicht van items in recept Nee Ja
Opslag bij proces Onbekend Itemkosten, Productie aantal, Planningschema, Klantgegevens, Historie, Recept en formule
Datum per batch Nee Ja
Verloopdatum per batch Nee Ja
Verwerking van Onbekend Retouren, Verliezen tijdens productie
Receptuurlijst Onbekend Co-producten, Bij-producten, Ingredienten, Instructies
Definieer substituten voor delen van proces Nee Ja
Instructies per ingredient Nee Ja
Instructies per item Nee Ja
Batch-analyse voor goedkoopste productie Nee Ja
Aanpassing batches vor regio/land Nee Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten Nee Ja
Berekening duur productieproces Nee Ja
Voorraad controle voor batch Nee Ja
Maximale winst analyse per recept Nee Nee
Automatische aanpassing batch na analyse Nee Ja
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast Nee Ja
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch Nee Ja
Defineer verwachte houdbaarheid Nee Ja
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid Nee Ja
Kwaliteitsmanagement MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Beheer defect materiaal Nee Gratis Add-on
Beheer overtollig materiaal Nee Ja
Controlepunten voor specifieke items Nee Ja
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces Nee Ja
Bewaak locatie en status Onbekend Items tijdens kwaliteitscontrole, Items bij afkeuringen met reden, Items bij afkeuring reden onbekend, Items bij afkeuring , wachtend op reactie leverancier, Items bij afkeuring , wachtend op reactie leverancier van tussenleverancier, Items bij afkeuring , wachtend op retour leverancier, Items bij hergebruik
Kwaliteitsoverzicht per leverancier Nee Ja
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen Nee Ja
Online inzage kwaliteitsinformatie Nee Ja
Koppeling kwaliteitsdocumenten Nee Ja
Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Organisatienaam Ja Ja
Oudere bedrijfsnamen Ja Ja
Bezoekadres Ja Ja
Postadres Ja Ja
Factuuradres Ja Ja
Afleveradres Ja Ja
Internationale adressen Ja Ja
Klantnummer Ja Ja
Debiteurennummer Ja Ja
Gemeente Ja Ja
Provincie Ja Ja
Branche Ja Ja
BIK-code Ja Ja
SBI, SIC code Ja Ja
Cebuco Ja Ja
GIS Ja Ja
Klanttype Ja Ja
Centraal telefoonnummer Ja Ja
Algemeen emailadres Ja Ja
Website Ja Ja
BTW-nummer Ja Ja
KvK-nummer Ja Ja
Organogram Betaalde Add-on Ja
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Betaalde Add-on Nee
Ontdubbele van adresgegevens Ja Ja
Vrije velden bij bedrijfsgegevens > 15 > 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens
Verkoopinformatie Persoonsgegevens MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Voornaam Ja Ja
Roepnaam Ja Ja
Tussenvoegsel Ja Ja
Titel Ja Ja
Voorletters Ja Ja
Geslacht Ja Ja
Functie Ja Ja
Hoofdcontactpersoon Ja Ja
Benadering formeel/informeel Ja Ja
Afdeling Ja Ja
Privé adres Ja Ja
Telefoonnummer direct Ja Ja
Telefoonnummer mobiel Ja Ja
Telefoonnummer privé Ja Ja
Faxnummer Ja Ja
Zakelijk emailadres Ja Ja
Privé email adres Ja Ja
Geboortedatum Ja Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens Vrij te definieren
Vrije velden per contactpersoon > 15 > 15
Basis Verkoop Informatie MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Dashboard met pijplijn Nee Ja
Snel toegang tot recente verkoopdata Ja Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Nee Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces Ja Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus Nee Ja
Notities bij personen Ja Ja
Notities bij bedrijven Ja Ja
Notities bij partners Ja Ja
Koppeling van concurrenten informatie Nee Ja
Status indicator Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden Ja Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn Ja Ja
Veld met bron van relatiegegevens Ja Ja
Tijdregistratie MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Tijdsregistratie Ja Ja
Tijd koppelen aan klant Ja Ja
Tijd koppelen aan regio Ja Ja
Tijd koppelen aan afdeling Ja Nee
Tijd koppelen aan medewerkers Ja Ja
Tijd koppelen aan partner Ja Ja
Tijd koppelen aan kanaal Ja Ja
Tijd koppelen aan product/dienstgroep Ja Ja
Tijd koppelen aan doelgroep Ja Ja
Tijd koppelen aan periode Ja Ja
Tijd koppelen aan activiteit Ja Ja
Tijd koppelen aan project Ja Ja
Project Management MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Project aanmaken zonder personen en bedrijven Ja Ja
Projectleider informatie Ja Ja
Omschrijving per project Ja Ja
Koppeling bedrijven aan project Ja Ja
Koppeling personen aan project Ja Ja
Koppeling taken aan project Ja Ja
Koppeling agenda per project Ja Ja
Koppeling producten / diensten per project Ja Ja
Koppeling pijplijn per project Ja Ja
Koppeling tijdsregistratie per project Ja Ja
Koppeling rapportages en analyse per project Ja Ja
Startdatum Ja Ja
Einddatum Ja Ja
(Gantt-) Planning Nee Ja
Voortgangsmeting Ja Ja
Budgettering Ja Ja
Marketing mogelijkheden MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Formulieren direct vanaf website importeren Ja Ja
E-mails importeren in systeem Ja Ja
Markgegevens bijhouden Onbekend Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens Koppeling met Business Intelligence van Vanguard is kant en klaar voorgedefinieerd.
Voorraadbeheer MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Webbased of web-enabled weergave voorraad Nee Ja
Rapportage Onbekend Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item
Overzicht per locatie Nee Ja
Beheer itemnummers derde-partijen Nee Ja
Meerdere valuta Nee Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk Nee Ja
Pick-systeem via grids Nee Ja
Reserveringen Nee Ja
Handmatige voorraad aanpassing Nee Ja
Warehouse Management Systeem MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit Nee Ja
Meedere opslagfaciliteiten in een database Nee Ja
Notificaties instellen Nee Ja
Vrije notificatie parameters Nee Ja
Taken definieren Onbekend Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour, Laden
Activiteitsmonitor Onbekend Locatie, Klant, Lotnummer, Serienummer, Kenteken, Onderdeel, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker, Container
Vrije velden bij opslag/producten Onbekend > 15
Internet koppeling MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Import van offertes Nee Ja
Import van orders Nee Ja
Inzicht orderstatus voor klanten Nee Ja
Inzicht voorraad voor klanten Nee Ja
Inzicht levertijd voor klanten Nee Ja
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers Nee Ja
Muteren orders door klanten Nee Ja
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers Nee Ja
Retail en Point-of-Sale MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Transactie management Nee Ja
Kassa-systemen Onbekend Toegang tot kassasystemen via tussenlaag, Voorraad informatie via kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking Onbekend Combinatieaanbieding, Bundelverpakking, Crosssell suggestie bij verkoop los item (bundel/combinatieverpakking)
Retouren Nee Ja
Klanteninformatie bij verkoop Nee Ja
Rapportage over Retails/POS kanaal Nee Ja
Beheer verkooplocaties Nee Ja
Beheer verkoopkanaal Nee Ja
Inkoop Management Systeem MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Profiel van leveranciers Onbekend Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes Nee Ja
Producten Nee Ja
Productomschrijving volgens leverancier Nee Ja
Levertijden Nee Ja
Transporttijden Nee Ja
Contracten Nee Ja
Leveranciersvoorkeur per item Nee Ja
Status per leverancier Nee Ja
Beoordeling per leverancier Nee Ja
Offerte management per leverancier Nee Ja
Inkooporders per leverancier Nee Ja
Prijsniveau per leverancier Nee Ja
Offerte management per item Nee Ja
Inkooporders per item Nee Ja
Prijsniveau per item Nee Ja
Herhaal inkopen Nee Ja
Webwinkel MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Catalogus uit productdatabase Nee Ja
Afbeeldingen uit productendatabase Nee Ja
Voorraad weergave Nee Ja
Winkelwagen GUI Nee Ja
Crossselling items Nee Ja
Cadeau verpakkingen Nee Ja
Verzendopties Nee Ja
Beveiligde betaalomgeving Nee Ja
Paypal Nee Ja
iDeal Nee Ja
Creditcard Mastercard Nee Ja
Creditcard Visa Nee Ja
Creditcard overige Nee Nee
Acceptgiro Nee Nee
Vooruitbetaling Nee Ja
Franco Nee Ja
SMS Nee Ja
Betaalnummer Nee Ja
Wallie Nee Nee
Output Sjablonen MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Layouts zelf bepalen Ja Ja
Layouts koppelen aan relatie Ja Ja
Koppeling Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen Nederlands, Engels, Pools Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees
Meer sjabloon talen Portugees Tjechisch
Taal per relatie mogelijk Ja Ja
Beveiliging MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Rechten management systeem Ja Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers Ja Ja
Rechten niveaus Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset Ja Ja
Single-sign-on Ja Ja
LDAP integratie Nee Ja
ODBC/JDBC integratie Nee Ja
Microsoft Active Directory integratie Nee Ja
Rapportage en analyse MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Dashboard met kerncijfers Ja Ja
Overzichten in grafieken Ja Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie Ja Ja
Filteringsmogelijkheden grafieken Ja Ja
Aanpassingen in rapportages door gebruikers Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen Nee Ja
Timing Rapportage Realtime, Ad-hoc Realtime, Plannen in toekomst, Ad-hoc
Historische analyses Ja Ja
Tool voor maatwerk rapportage Ja Ja
Opslaan van maatwerk rapportages Ja Ja
Rapportages bekijken zonder licentie Ja Ja
Rapportage automatisch genereren Ja Ja
Centrale distributie rapportages Ja Ja
Rapportagebouw via SQL Ja Ja
Doorklik op niveau in rapportage Nee Ja
Kolom-indexering voor snellere weergave Nee Ja
Filtering van data mogelijk Ja Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
Gegevensuitwisseling MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Importeren CRM-informatie, HRM-informatie XML
Exporteren Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML
Techniek & hulp MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Aanpassen interface Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen Leverancier, Beheerder, Gebruiker Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden Online handleidingen, Helptekst aanpasbaar, Telefonische helpdesk, Email helpdesk Online handleidingen, Helptekst per veld, Helptekst per scherm, Helptekst aanpasbaar, Contectgevoelige helptekst, Telefonische helpdesk, Email helpdesk, Chat helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket Nee Gratis Add-on
Help talen Nederlands, Engels, Pools Engels, Frans, Spaans, Italiaans
Meer help talen Portugees
Demo Logins MyVisInfor10 ERP Express (Visual)
Demo LinkOnbekendOnbekend
Login 1OnbekendOnbekend
Login 2OnbekendOnbekend