Prodin ERP-systeem

Prijs:
€ 1100 (per gebruiker)
Versie:
n/a
Bijgewerkt:
13-03-2017
 
 
 
 

Algemeen

Beschikbaarheid van systeem
Lokaal, Web-enabled, Terminal Server, PDA, Inbelverbinding, Smartphone
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software
Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken
Branche focus
Dienstverlening , Groot- en detailhandel , Industrie , Transport en logistiek , Overige
Producten - Dienstensoort
Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep
midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur
Closed Source
Single-user
Nee
Multi-user
Ja
Technologie
.Net, Java
Client talen
Nederlands, Engels, Duits
Meer client talen
Vertaling mogelijk door gebruiker bij gebruik van portal.
Taal instelbaar per gebruiker
Ja
Database
Microsoft SQL, Andere database

Productinformatie

Lijst van producten/diensten aanleggen
Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst
Ja
Artikelnummer
Ja
Omschrijving
Ja
Groep
Ja
Afbeelding
Ja
Tekening
Ja
Serienummer
Ja
Type
Ja
Voorraad
Ja
Hoeveelheid
Ja
Eenheid
Ja
Garantie
Ja
Prijs excl. BTW
Ja
Prijs incl. BTW
Ja
Verzendkosten
Ja
Administratiekosten
Ja
Prijs differentie per klant
Ja
Prijs differentie per land
Ja
Prijs differentie per valuta
Ja
Kortingsgroepen
Klant, Product/dienstgroep, Periode, Project, Artikel
Kortingsberekeningen
Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order

Financiële administratie

BTW aangifte
Ja
Budgettering
Ja
Vaste periodieke boekingen
Ja
Consolidatie
Ja
Rekening Courant
Ja
Vreemde valuta
Ja
Facturering
Ja
Betalingsverkeer
Ja
Uitwisseling financiële gegevens
Ja
Meerdere administraties
Ja
Administraties kopieren
Ja
Meerdere boekingsdimensies
Ja
Landen
Ja
Gebroken boekjaren mogelijk
Ja
Workflow
Ja
Management Informatie
Management Rapportage
Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie
Ja
Meerdere contactpersonen per relatie
Ja
Aantekeningen per relatie
Ja
Aanmaningen debiteuren
Ja
Factuurhistorie
Ja
Saldilijst
Ja
Omzet per debiteur
Ja
Kredietwaardigheidscontrole
Ja
Eenmalige debiteuren
Ja

Human Resource Management

Personeelsmanagement
Ja
Personeelshistorie
Ja
Recruiting
Nee
Personeelsprofiel
Ja
Organisatie structuur
Ja
Functieprofiel
Ja
Beloningsschalen
Nee
Training
Ja
Management tools
Ja
Budgettering
Ja
Veiligheidsvoorschriften
Nee
Payrolling
Nee
Belastingregelingen
Periodiciteit
Uitvoer en gegevensuitwisseling
Internetbankieren
Overige

Productie Algemeen

Goede omgang materiaal parameters
Lengte, Breedte, Dikte, Materiaal eigenschappen, Chemische samenstelling
Realtime informatie van status producten en materialen
Ja
Kostprijsberekeningen
Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen
Ja
Inpakproces
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking
Ja
Automatische codering en labeling overtollig materiaal
Ja
Monitoring producttijd en deeltijden
Ja
E-mail notificaties
Ja

Productie via formules en recepturen

Vrije batch indeling
Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening
Ja
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid
Nee
Meet ingredienten op totaal
Ja
Meet ingredienten in percentages
Nee
Bereken of herbereken
Ingredienten, Als-dan scenario's
Recepturen op basis van productiemodel
Ja
Productmodel op basis van recepturen
Ja
Productiemodel kopieren
Ja
Recepturen kopieeren
Ja
Valideert
Routering, Productiemodel
Overzicht van items in recept
Ja
Opslag bij proces
Productie aantal, Planningschema, Klantgegevens, Historie, Recept en formule
Datum per batch
Ja
Verloopdatum per batch
Nee
Verwerking van
Retouren, Verliezen tijdens productie
Receptuurlijst
Co-producten, Bij-producten, Ingredienten, Instructies
Definieer substituten voor delen van proces
Ja
Instructies per ingredient
Ja
Instructies per item
Ja
Batch-analyse voor goedkoopste productie
Nee
Aanpassing batches vor regio/land
Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten
Nee
Berekening duur productieproces
Ja
Voorraad controle voor batch
Nee
Maximale winst analyse per recept
Nee
Automatische aanpassing batch na analyse
Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast
Ja
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch
Ja
Defineer verwachte houdbaarheid
Nee
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid
Nee

Kwaliteitsmanagement

Beheer defect materiaal
Ja
Beheer overtollig materiaal
Ja
Controlepunten voor specifieke items
Ja
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces
Ja
Bewaak locatie en status
Items tijdens kwaliteitscontrole, Items bij afkeuringen met reden, Items bij afkeuring reden onbekend
Kwaliteitsoverzicht per leverancier
Ja
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen
Nee
Online inzage kwaliteitsinformatie
Ja
Koppeling kwaliteitsdocumenten
Ja

Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens

Organisatienaam
Ja
Oudere bedrijfsnamen
Nee
Bezoekadres
Ja
Postadres
Ja
Factuuradres
Ja
Afleveradres
Ja
Internationale adressen
Ja
Klantnummer
Ja
Debiteurennummer
Ja
Gemeente
Ja
Provincie
Nee
Branche
Ja
BIK-code
Ja
SBI, SIC code
Ja
Cebuco
Nee
GIS
Nee
Klanttype
Ja
Centraal telefoonnummer
Ja
Algemeen emailadres
Ja
Website
Ja
BTW-nummer
Ja
KvK-nummer
Ja
Organogram
Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen
Nee
Ontdubbele van adresgegevens
Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens
> 15
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens

Verkoopinformatie Persoonsgegevens

Voornaam
Ja
Roepnaam
Ja
Tussenvoegsel
Ja
Titel
Ja
Voorletters
Ja
Geslacht
Ja
Functie
Ja
Hoofdcontactpersoon
Ja
Benadering formeel/informeel
Nee
Afdeling
Ja
Privé adres
Ja
Telefoonnummer direct
Ja
Telefoonnummer mobiel
Ja
Telefoonnummer privé
Ja
Faxnummer
Ja
Zakelijk emailadres
Ja
Privé email adres
Nee
Geboortedatum
Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon
> 15

Basis Verkoop Informatie

Dashboard met pijplijn
Ja
Snel toegang tot recente verkoopdata
Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten
Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces
Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus
Nee
Notities bij personen
Ja
Notities bij bedrijven
Ja
Notities bij partners
Ja
Koppeling van concurrenten informatie
Nee
Status indicator
Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden
Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn
Nee
Veld met bron van relatiegegevens
Ja

Tijdregistratie

Tijdsregistratie
Ja
Tijd koppelen aan klant
Ja
Tijd koppelen aan regio
Nee
Tijd koppelen aan afdeling
Ja
Tijd koppelen aan medewerkers
Ja
Tijd koppelen aan partner
Nee
Tijd koppelen aan kanaal
Nee
Tijd koppelen aan product/dienstgroep
Ja
Tijd koppelen aan doelgroep
Nee
Tijd koppelen aan periode
Nee
Tijd koppelen aan activiteit
Ja
Tijd koppelen aan project
Ja

Project Management

Project aanmaken zonder personen en bedrijven
Ja
Projectleider informatie
Ja
Omschrijving per project
Ja
Koppeling bedrijven aan project
Ja
Koppeling personen aan project
Ja
Koppeling taken aan project
Ja
Koppeling agenda per project
Nee
Koppeling producten / diensten per project
Ja
Koppeling pijplijn per project
Nee
Koppeling tijdsregistratie per project
Ja
Koppeling rapportages en analyse per project
Ja
Startdatum
Ja
Einddatum
Ja
(Gantt-) Planning
Nee
Voortgangsmeting
Ja
Budgettering
Ja

Marketing mogelijkheden

Formulieren direct vanaf website importeren
Nee
E-mails importeren in systeem
Ja
Markgegevens bijhouden
Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Producten/diensten, Prijzen
Externe koppelingen marktgegevens

Voorraadbeheer

Webbased of web-enabled weergave voorraad
Betaalde Add-on
Rapportage
Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item
Overzicht per locatie
Ja
Beheer itemnummers derde-partijen
Nee
Meerdere valuta
Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk
Ja
Pick-systeem via grids
Nee
Reserveringen
Ja
Handmatige voorraad aanpassing
Ja

Warehouse Management Systeem

Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit
Nee
Meedere opslagfaciliteiten in een database
Nee
Notificaties instellen
Ja
Vrije notificatie parameters
Nee
Taken definieren
Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour, Laden
Activiteitsmonitor
Locatie, Klant, Serienummer, Kenteken, Onderdeel, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker
Vrije velden bij opslag/producten
> 15

Internet koppeling

Import van offertes
Betaalde Add-on
Import van orders
Betaalde Add-on
Inzicht orderstatus voor klanten
Betaalde Add-on
Inzicht voorraad voor klanten
Betaalde Add-on
Inzicht levertijd voor klanten
Betaalde Add-on
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers
Betaalde Add-on
Muteren orders door klanten
Betaalde Add-on
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers
Betaalde Add-on

Retail en Point-of-Sale

Transactie management
Ja
Kassa-systemen
Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Voorraad informatie via kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking
Combinatieaanbieding, Bundelverpakking, Herkenning bundel of combinatie bij invoer enkel item, Promotiemogelijkheden bundel
Retouren
Ja
Klanteninformatie bij verkoop
Ja
Rapportage over Retails/POS kanaal
Nee
Beheer verkooplocaties
Ja
Beheer verkoopkanaal
Ja

Inkoop Management Systeem

Profiel van leveranciers
Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes
Ja
Producten
Ja
Productomschrijving volgens leverancier
Ja
Levertijden
Ja
Transporttijden
Ja
Contracten
Nee
Leveranciersvoorkeur per item
Ja
Status per leverancier
Ja
Beoordeling per leverancier
Ja
Offerte management per leverancier
Ja
Inkooporders per leverancier
Ja
Prijsniveau per leverancier
Ja
Offerte management per item
Ja
Inkooporders per item
Ja
Prijsniveau per item
Ja
Herhaal inkopen
Ja

Webwinkel

Catalogus uit productdatabase
Betaalde Add-on
Afbeeldingen uit productendatabase
Betaalde Add-on
Voorraad weergave
Betaalde Add-on
Winkelwagen GUI
Betaalde Add-on
Crossselling items
Nee
Cadeau verpakkingen
Nee
Verzendopties
Nee
Beveiligde betaalomgeving
Nee
Paypal
Nee
iDeal
Nee
Creditcard Mastercard
Nee
Creditcard Visa
Nee
Creditcard overige
Nee
Acceptgiro
Nee
Vooruitbetaling
Nee
Franco
Nee
SMS
Nee
Betaalnummer
Nee
Wallie
Nee

Output Sjablonen

Layouts zelf bepalen
Ja
Layouts koppelen aan relatie
Ja
Koppeling
PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits
Meer sjabloon talen
zelf in te richten
Taal per relatie mogelijk
Ja

Beveiliging

Rechten management systeem
Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers
Ja
Rechten niveaus
Organisatie, Meedere groepen gebruikers, Gebruikersprofielen, Individuele gebruikers
Paswoord reset
Ja
Single-sign-on
Ja
LDAP integratie
Nee
ODBC/JDBC integratie
Nee
Microsoft Active Directory integratie
Ja

Rapportage en analyse

Dashboard met kerncijfers
Betaalde Add-on
Overzichten in grafieken
Betaalde Add-on
Grafische weergaven beslisboom relatie
Betaalde Add-on
Filteringsmogelijkheden grafieken
Betaalde Add-on
Aanpassingen in rapportages door gebruikers
Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden
Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen
Gratis Add-on
Timing Rapportage
Realtime, Plannen in toekomst, Ad-hoc
Historische analyses
Gratis Add-on
Tool voor maatwerk rapportage
Gratis Add-on
Opslaan van maatwerk rapportages
Gratis Add-on
Rapportages bekijken zonder licentie
Nee
Rapportage automatisch genereren
Ja
Centrale distributie rapportages
Ja
Rapportagebouw via SQL
Ja
Doorklik op niveau in rapportage
Ja
Kolom-indexering voor snellere weergave
Ja
Filtering van data mogelijk
Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
Cognos8

Gegevensuitwisseling

Importeren
XML, XML-RPC, CRM-informatie, HRM-informatie, WMS-informatie
Exporteren
ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML

Techniek & hulp

Aanpassen interface
Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen
Wie kan aanpassen
Leverancier, Beheerder
Hulpmogelijkheden
Online handleidingen, Helptekst per veld, Helptekst per scherm, Helptekst per handeling, Helptekst aanpasbaar, Contectgevoelige helptekst, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket
Ja
Help talen
Nederlands
Meer help talen
zelf vertaalbaarNoot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.