Jeeves Universal ERP-systeem

Organisatie:
Prijs:
€ 1 (initiele aankoopprijs)
Prijsmodel volgens leverancier: " Prijzen zijn op aanvraag."
Versie:
V2.0
Bijgewerkt:
09-01-2012
 
 
 
 
Jeeves_Universal_NL_Lowres_48106.pdf
Brochure_Jeeves_Selected_2010_69027.pdf
You need to login to download any of these.

Algemeen

Beschikbaarheid van systeem
Lokaal, Web-enabled, Citrix, Terminal Server, PDA, Inbelverbinding
Overige interfaces
Goede samenwerking gerelateerde software
Windows 2000, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Mogelijkheid tot bewerken
Eigen webbrowser, Bestaande webbrowsers, Thin-client, Lokale applicatie
Branche focus
Geen specifiek brancheproduct, Bouwnijverheid , Dienstverlening , Groot- en detailhandel , Industrie , Overige
Producten - Dienstensoort
Continuproces, Batchproductie (semiproces), Serieproductie (standaardproduct), Maatwerkproductie/klantordergestuurde productie, Handel/groothandel, Dienstverlening/zakelijke dienstverlening
Grootste marktaandeel ERP systeem in gebruikersgroep
midden en kleinbedrijf
Licentiestructuur
Open Source
Single-user
Ja
Multi-user
Ja
Technologie
.Net, ASP, C/C++, XML
Client talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools
Meer client talen
Zweeds, Deens, Noors, Slowaaks, Fins, Russisch, Unicode
Taal instelbaar per gebruiker
Ja
Database
Microsoft SQL

Productinformatie

Lijst van producten/diensten aanleggen
Ja
Offertes maken op basis van producten/dienstenlijst
Ja
Artikelnummer
Ja
Omschrijving
Ja
Groep
Ja
Afbeelding
Ja
Tekening
Ja
Serienummer
Ja
Type
Ja
Voorraad
Ja
Hoeveelheid
Ja
Eenheid
Ja
Garantie
Ja
Prijs excl. BTW
Ja
Prijs incl. BTW
Ja
Verzendkosten
Ja
Administratiekosten
Ja
Prijs differentie per klant
Ja
Prijs differentie per land
Ja
Prijs differentie per valuta
Ja
Kortingsgroepen
Klant, Regio, Partner, Kanaal, Product/dienstgroep, Doelgroep, Periode, Activiteit, Project, Artikel
Kortingsberekeningen
Percentages, Staffel, Absolute bedragen, Minimum order, Maximum order

Financiële administratie

BTW aangifte
Ja
Budgettering
Ja
Vaste periodieke boekingen
Ja
Consolidatie
Ja
Rekening Courant
Ja
Vreemde valuta
Ja
Facturering
Ja
Betalingsverkeer
Ja
Uitwisseling financiële gegevens
Ja
Meerdere administraties
Ja
Administraties kopieren
Ja
Meerdere boekingsdimensies
Ja
Landen
Ja
Gebroken boekjaren mogelijk
Ja
Workflow
Ja
Management Informatie
Liquiditeit, Solvabiliteit, Rentabiliteit, Liquiditeitsplanning
Management Rapportage
Boekjaren, Boekingsperiodes, Budgetten, Realisatie, Resultaat
Meerdere adressen per relatie
Ja
Meerdere contactpersonen per relatie
Ja
Aantekeningen per relatie
Ja
Aanmaningen debiteuren
Ja
Factuurhistorie
Ja
Saldilijst
Ja
Omzet per debiteur
Ja
Kredietwaardigheidscontrole
Ja
Eenmalige debiteuren
Ja

Human Resource Management

Personeelsmanagement
Ja
Personeelshistorie
Ja
Recruiting
Nee
Personeelsprofiel
Ja
Organisatie structuur
Nee
Functieprofiel
Ja
Beloningsschalen
Ja
Training
Nee
Management tools
Ja
Budgettering
Ja
Veiligheidsvoorschriften
Ja
Payrolling
Ja
Belastingregelingen
Artiestenregeling, Bouwlonen, Uitzendbureaus, Beroepssporters, Thuiswerk, aannemen werk
Periodiciteit
Maandelijks, 4-wekelijks, Weeklonen, Dagloners, Uurloners
Uitvoer en gegevensuitwisseling
Layout aanpasbaar, Elektronische loonaangifte, Internetbankieren, Uitwisseling met andere uitvoeringsinstanties
Overige
Ziekteverzuim, Verlofregistratie, Subsidieregelingen, Wagenparkbeheer

Productie Algemeen

Goede omgang materiaal parameters
Lengte, Breedte, Dikte, Vorm, Diameter, Richting van textuur, Dichtheid, Temperatuur, Materiaal eigenschappen, Chemische samenstelling
Realtime informatie van status producten en materialen
Ja
Kostprijsberekeningen
Ja
Kostprijs uitsplitsing naar onderdelen
Ja
Inpakproces
Labels, Barcodes, Bundeling, Certificering, Groepering
Herkenning overtollig materiaal voor herbewerking
Betaalde Add-on
Automatische codering en labeling overtollig materiaal
Ja
Monitoring producttijd en deeltijden
Ja
E-mail notificaties
Ja

Productie via formules en recepturen

Vrije batch indeling
Ja
Simulaties draaien en ingredienten berekening
Nee
Kan totale kosten als basis nemen voor ingredienten hoeveelheid
Nee
Meet ingredienten op totaal
Nee
Meet ingredienten in percentages
Nee
Bereken of herbereken
Totale gewicht, Volume
Recepturen op basis van productiemodel
Ja
Productmodel op basis van recepturen
Ja
Productiemodel kopieren
Ja
Recepturen kopieeren
Ja
Valideert
Routering, Formules, Productiemodel
Overzicht van items in recept
Ja
Opslag bij proces
Onderzoekskosten, Itemkosten, Productie aantal, Planningschema, Klantgegevens, Historie, Verpakking, Recept en formule
Datum per batch
Ja
Verloopdatum per batch
Ja
Verwerking van
Retouren, Verliezen tijdens productie, Gevaarlijke materialen
Receptuurlijst
Co-producten, Bij-producten, Ingredienten, Instructies
Definieer substituten voor delen van proces
Ja
Instructies per ingredient
Ja
Instructies per item
Ja
Batch-analyse voor goedkoopste productie
Nee
Aanpassing batches vor regio/land
Nee
Kan omgaan met houdsbaarheiddatum ingredienten
Ja
Berekening duur productieproces
Ja
Voorraad controle voor batch
Ja
Maximale winst analyse per recept
Nee
Automatische aanpassing batch na analyse
Nee
Batchgrootte en onderliggende ingredienten kunnen worden aangepast
Nee
Definieer maximum en minimun restmateriaal per batch
Nee
Defineer verwachte houdbaarheid
Ja
Berekend factoren die invloed hebben op houdbaarheid
Nee

Kwaliteitsmanagement

Beheer defect materiaal
Ja
Beheer overtollig materiaal
Ja
Controlepunten voor specifieke items
Ja
Kwaliteitscontrole in per punt opnemen in proces
Ja
Bewaak locatie en status
Items tijdens kwaliteitscontrole, Items bij afkeuringen met reden, Items bij afkeuring reden onbekend, Items bij afkeuring , wachtend op reactie leverancier, Items bij afkeuring , wachtend op reactie leverancier van tussenleverancier, Items bij afkeuring , wachtend op retour leverancier, Items bij hergebruik
Kwaliteitsoverzicht per leverancier
Ja
Overzicht goedgekeurde substituutmaterialen
Ja
Online inzage kwaliteitsinformatie
Ja
Koppeling kwaliteitsdocumenten
Ja

Verkoopinformatie Bedrijfsgegevens

Organisatienaam
Ja
Oudere bedrijfsnamen
Ja
Bezoekadres
Ja
Postadres
Ja
Factuuradres
Ja
Afleveradres
Ja
Internationale adressen
Ja
Klantnummer
Ja
Debiteurennummer
Ja
Gemeente
Ja
Provincie
Ja
Branche
Ja
BIK-code
Ja
SBI, SIC code
Ja
Cebuco
Ja
GIS
Ja
Klanttype
Ja
Centraal telefoonnummer
Ja
Algemeen emailadres
Ja
Website
Ja
BTW-nummer
Ja
KvK-nummer
Ja
Organogram
Nee
Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen
Ja
Ontdubbele van adresgegevens
Nee
Vrije velden bij bedrijfsgegevens
1-5
Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
Overige mogelijkheden binnen bedrijfsgegevens

Verkoopinformatie Persoonsgegevens

Voornaam
Ja
Roepnaam
Ja
Tussenvoegsel
Ja
Titel
Ja
Voorletters
Ja
Geslacht
Ja
Functie
Ja
Hoofdcontactpersoon
Ja
Benadering formeel/informeel
Ja
Afdeling
Ja
Privé adres
Ja
Telefoonnummer direct
Ja
Telefoonnummer mobiel
Ja
Telefoonnummer privé
Ja
Faxnummer
Ja
Zakelijk emailadres
Ja
Privé email adres
Ja
Geboortedatum
Ja
Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
Vrije velden per contactpersoon
> 15

Basis Verkoop Informatie

Dashboard met pijplijn
Ja
Snel toegang tot recente verkoopdata
Ja
Voorgedefinieerde pijplijn overzichten
Ja
Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces
Ja
Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus
Ja
Notities bij personen
Ja
Notities bij bedrijven
Ja
Notities bij partners
Ja
Koppeling van concurrenten informatie
Ja
Status indicator
Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden
Ja
Koppeling statusindicator met pijplijn
Ja
Veld met bron van relatiegegevens
Ja

Tijdregistratie

Tijdsregistratie
Ja
Tijd koppelen aan klant
Ja
Tijd koppelen aan regio
Ja
Tijd koppelen aan afdeling
Ja
Tijd koppelen aan medewerkers
Ja
Tijd koppelen aan partner
Ja
Tijd koppelen aan kanaal
Ja
Tijd koppelen aan product/dienstgroep
Ja
Tijd koppelen aan doelgroep
Ja
Tijd koppelen aan periode
Ja
Tijd koppelen aan activiteit
Ja
Tijd koppelen aan project
Ja

Project Management

Project aanmaken zonder personen en bedrijven
Ja
Projectleider informatie
Ja
Omschrijving per project
Ja
Koppeling bedrijven aan project
Ja
Koppeling personen aan project
Ja
Koppeling taken aan project
Ja
Koppeling agenda per project
Ja
Koppeling producten / diensten per project
Ja
Koppeling pijplijn per project
Ja
Koppeling tijdsregistratie per project
Ja
Koppeling rapportages en analyse per project
Ja
Startdatum
Ja
Einddatum
Ja
(Gantt-) Planning
Ja
Voortgangsmeting
Ja
Budgettering
Ja

Marketing mogelijkheden

Formulieren direct vanaf website importeren
Ja
E-mails importeren in systeem
Ja
Markgegevens bijhouden
Marktgebied , Marktgsegment, Marktomvang, Omzetaandeel, Marges, Winst, Groei, Producten/diensten, Prijzen, Concurrenten
Externe koppelingen marktgegevens

Voorraadbeheer

Webbased of web-enabled weergave voorraad
Ja
Rapportage
Opslag historie van item, Per datumreeks, Per itemnummer, Per serienummer, Per dooploopsnelheid, Op bereiken ijzere voorraad, Op tekorten, Op oorsprong van item
Overzicht per locatie
Ja
Beheer itemnummers derde-partijen
Ja
Meerdere valuta
Ja
Meerdere prijzen per item mogelijk
Ja
Pick-systeem via grids
Ja
Reserveringen
Ja
Handmatige voorraad aanpassing
Ja

Warehouse Management Systeem

Meerdere inventaris eigenaars in een fysiek opslagfaciliteit
Ja
Meedere opslagfaciliteiten in een database
Ja
Notificaties instellen
Ja
Vrije notificatie parameters
Nee
Taken definieren
Ontvangst inkooporder, Productontvangst, Opslag, Pakorder, Retour, Laden
Activiteitsmonitor
Locatie, Klant, Lotnummer, Serienummer, Kenteken, Onderdeel, Inkooporder, Verkooporder, Gebruiker, Container
Vrije velden bij opslag/producten
11-15

Internet koppeling

Import van offertes
Ja
Import van orders
Ja
Inzicht orderstatus voor klanten
Ja
Inzicht voorraad voor klanten
Betaalde Add-on
Inzicht levertijd voor klanten
Betaalde Add-on
Inzicht factuurinformatie voor klanten/leveranciers
Betaalde Add-on
Muteren orders door klanten
Betaalde Add-on
Muteren klantgegevens door klanten/leveranciers
Betaalde Add-on

Retail en Point-of-Sale

Transactie management
Betaalde Add-on
Kassa-systemen
Toegang tot kassasystemen via tussenlaag, Directe koppeling ERP met kassa-systeem, Voorraad informatie via kassa-systeem, Financiele informatie uit kassasystemen, Bon/factuur via ERP-systeem
Bundel/combinatieverpakking
Combinatieaanbieding, Bundelverpakking, Herkenning bundel of combinatie bij invoer enkel item, Promotiemogelijkheden bundel, Crosssell suggestie bij verkoop los item (bundel/combinatieverpakking)
Retouren
Ja
Klanteninformatie bij verkoop
Ja
Rapportage over Retails/POS kanaal
Ja
Beheer verkooplocaties
Ja
Beheer verkoopkanaal
Ja

Inkoop Management Systeem

Profiel van leveranciers
Naam, Contactpersonen, Leveringsvoorwaarden, Adresgegevens, NAW gegevens
Verzendmethodes
Ja
Producten
Ja
Productomschrijving volgens leverancier
Ja
Levertijden
Ja
Transporttijden
Ja
Contracten
Ja
Leveranciersvoorkeur per item
Ja
Status per leverancier
Ja
Beoordeling per leverancier
Ja
Offerte management per leverancier
Ja
Inkooporders per leverancier
Ja
Prijsniveau per leverancier
Ja
Offerte management per item
Ja
Inkooporders per item
Ja
Prijsniveau per item
Ja
Herhaal inkopen
Ja

Webwinkel

Catalogus uit productdatabase
Ja
Afbeeldingen uit productendatabase
Ja
Voorraad weergave
Ja
Winkelwagen GUI
Ja
Crossselling items
Ja
Cadeau verpakkingen
Nee
Verzendopties
Ja
Beveiligde betaalomgeving
Nee
Paypal
Nee
iDeal
Nee
Creditcard Mastercard
Nee
Creditcard Visa
Nee
Creditcard overige
Nee
Acceptgiro
Nee
Vooruitbetaling
Ja
Franco
Ja
SMS
Nee
Betaalnummer
Ja
Wallie
Nee

Output Sjablonen

Layouts zelf bepalen
Ja
Layouts koppelen aan relatie
Ja
Koppeling
ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML-algemeen
Sjabloon talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools
Meer sjabloon talen
Zweeds, Fins, Noors, Slowaaks
Taal per relatie mogelijk
Ja

Beveiliging

Rechten management systeem
Ja
Duidelijk overzicht van alle rechten en gebruikers
Ja
Rechten niveaus
Organisatie, Locatie, Meedere groepen gebruikers, Groep gebruikers, Gebruikersprofielen, Gebruikersrollen, Individuele gebruikers
Paswoord reset
Ja
Single-sign-on
Ja
LDAP integratie
Nee
ODBC/JDBC integratie
Ja
Microsoft Active Directory integratie
Ja

Rapportage en analyse

Dashboard met kerncijfers
Ja
Overzichten in grafieken
Ja
Grafische weergaven beslisboom relatie
Nee
Filteringsmogelijkheden grafieken
Betaalde Add-on
Aanpassingen in rapportages door gebruikers
Lettertype, Lettergrote, Kleuren, Tabelbreedte, Voet- en kopteksten
Rapportage en analyse in tijdseenheden
Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen
Rapportage en analyse in groepen
Ja
Timing Rapportage
Realtime, Plannen in toekomst, Ad-hoc
Historische analyses
Ja
Tool voor maatwerk rapportage
Ja
Opslaan van maatwerk rapportages
Ja
Rapportages bekijken zonder licentie
Ja
Rapportage automatisch genereren
Ja
Centrale distributie rapportages
Ja
Rapportagebouw via SQL
Ja
Doorklik op niveau in rapportage
Ja
Kolom-indexering voor snellere weergave
Ja
Filtering van data mogelijk
Ja
Integratie van analyse software derde, nl.
QlikView

Gegevensuitwisseling

Importeren
XML, XML-RPC, CRM-informatie, HRM-informatie, TMS-informatie, WMS-informatie
Exporteren
ASCII, CSV, HTML, Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, XML

Techniek & hulp

Aanpassen interface
Aan klantwensen, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
Wie kan aanpassen
Leverancier, Beheerder, Gebruiker
Hulpmogelijkheden
Online handleidingen, Helptekst per veld, Helptekst per scherm, Helptekst per handeling, Helptekst aanpasbaar, Contectgevoelige helptekst, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
Backup mogelijkheid binnen pakket
Ja
Help talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools
Meer help talen
Zweeds, Fins, Deens, SlowaaksNoot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.